Till undermeny Karta Kontakt

Förvaltning och bolag

Visa karta
Adress: Besöksadress: Centralvägen 18, Knivsta
Telefon: 018-34 70 00 (Kontaktcenter), mån-fre 8-16.30
kommunhuset med träd

 

Knivsta kommun har en förvaltning med åtta kontor. Kommundirektören är övergripande ansvarig för förvaltningen. Förvaltningschefer, ekonomichef och HR-chef ansvarar för sina respektive kontor med tillhörande verksamheter:  

  • Bygg- och miljökontoret
  • Fritid- och kulturkontoret
  • Kommunledningskontoret
  • Samhällsbyggnadskontoret
  • Utbildningskontoret
  • Vård- och omsorgskontoret
  • Ekonomikontoret
  • HR-kontoret 

Genom delägarskap i Attunda räddningstjänstförbund, Roslagsvatten och Norrvatten driver Knivsta kommun en del av sin verksamheter i samverkan med andra kommuner.

Kontaktcenter Knivsta

Kontaktcenter Knivsta hjälper dig med information, vägledning och rådgivning inom kommunens alla verksamheter.

Telefon: 018-34 70 00
E-post: knivsta@knivsta.se 
Besök: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18

Här hittar du Kontaktcenters öppettider

Resultatenheter

Kommunens verksamheter såsom till exempel förskola, grundskola samt vård och omsorg arbetar som fristående enheter med eget resultatansvar. 

Köp av verksamhet

En del drift- och serviceverksamheter sköts av externa leverantörer eller partners. Knivsta kommun köper också en del tjänster av andra kommuner, exempelvis gymnasieskolan.

  • Senast uppdaterad 21 maj 2018