Till undermeny Karta Kontakt

Bokslutsinformation – Så användes dina pengar 2018

äldreomsorg

 

Kommunfullmäktige har fastställt bokslut och årsredovisning för 2018. Här kan du läsa en sammanfattning av hur dina pengar användes. Till höger hittar du länken till hela årsredovisningen. Till vänster hittar du bland annat en ekonomisk analys och ett urval av de saker som kommunen jobbade med under 2018.

Minusresultat under 2018 

2018 gjorde Knivsta kommun ett underskott och kommunens resultat slutade på minus 18,3 miljoner. Den största orsaken till underskottet är att kommunen inte kunde sälja mark i den utsträckning som var planerat. Nu har kommunen tre år på sig att återställa underskottet. På uppdrag av kommunfullmäktige arbetar kommunstyrelsen och nämnder med att få en budget i balans och att reglera tidigare års underskott.

Så här användes 100 kronor i skatt:

Cirka
16,70 kr till förskolan
32,30 kr till grundskolan
7,60 kr till gymnasieskolan
1,90 kr till vuxenutbildning med mera
12,60 kr till vård och omsorg om äldre
8,10 kr till vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning
40 öre till färdtjänst
4,70 kr till individ- och familjeomsorg
20 öre till arbetsmarknadsåtgärder
3,70 kr till infrastruktur och fysisk planering
1,30 kr till räddningstjänst
3  kr till kultur och fritid
1,40 kr till kommunfullmäktige och nämndverksamhet
40 öre till miljö- och hälsoskydd
2,30 kr till kommungemensam stödverksamhet
3,50 kr till kommunövergripande verksamhet

Det här var kommunens intäkter 2018: 

Kommunalskatt 909 miljoner kronor  
Kommunalekonomisk utjämning 132 miljoner kronor  
Kommunala taxor och avgifter 76 miljoner 
Statsbidrag, försäljning av mark, finansiella intäkter med mera 200 miljoner kronor 

Årets resultat

Kommunens bokslut för 2018 visar på ett negativt resultat på drygt -18,3 miljoner kronor. 

Under året:

 • deltog 480 elever i Kulturskolans verksamheter – totalt cirka 560 platser 
 • kom det in 198 ansökningar om bygglov och 37 förhandsbesked till kommunens bygglovskontor 
 • var antalet boklån på biblioteket 100 290 
 • var antalet elever i Knivstas kommunala grundskolor i snitt 2 506, av dem gick 292 i förskoleklass 
 • var antalet gymnasieelever 841, varav 41 gick i Knivstas eget gymnasium Sjögrenska tillsammans med 68 elever från andra kommuner 
 • var i snitt 803 barn placerade i den kommunala förskolan 
 • var i snitt 956 barn placerade i de kommunala fritids-hemmen och 190 barn i kommunala fritidsklubbar 
 • gick det cirka 5,67 barn per årsarbetare i den kommunala förskolan 
 • flyttade 1 673 personer till kommunen och 1 172 personer från kommunen
 • besvarade kommunen 13 medborgarförslag och kommunfullmäktige behandlade 13 motioner 
 • ordnade kommunen feriejobb åt 92 ungdomar 
 • beviljade kommunen 64 941 hemtjänsttimmar
 • gjordes det 13 608 färdtjänstresor 
 • levererade måltidsverksamheten cirka 3 800 måltider per dygn fem dagar i veckan 
 • var andelen ekologiska livsmedel 23 procent i kommunal verksamhet 
 • var andelen livsmedel med ursprung Sverige 65 procent i kommunal verksamhet 
 • fick Hälsohuset 200 447 besök 
 • erbjöds 780 simskoleplatser för barn på Hälsohuset
 • erbjöds två vuxensimskolekurser kostnadsfritt för nyanlända, totalt deltog 18 personer

barn som ritar

 • Senast uppdaterad 8 maj 2019