Till undermeny Karta Kontakt

Ställa frågor

Har du konkreta frågor som rör någon av kommunens alla verksamheter
kan du ställa dessa direkt till kommunens förvaltning.
E-post: knivsta@knivsta.se, eller med vanligt brev som du skickar till Knivsta kommun, 741 75 Knivsta

Allmänhetens frågestund 

Under kommunfullmäktiges sammanträde görs ett kort avbrott för allmänhetens frågestund. Allmänhetens frågestund är inte ett utrymme för debatter, utan ska ge möjlighet att ställa en enkel fråga och få ett svar från en ledamot av fullmäktige.

Vill du ställa en fråga på allmänhetens frågestund ska du skicka in den till kommunen senast en vecka innan mötet. Då finns det tid att förbereda vem som ska svara dig. På sammanträdet får du två minuter på dig att ställa din fråga.

Frågorna måste handla om något som berör fullmäktiges, kommunstyrelsens eller någon av nämndernas verksamheter. Du får inte ställa frågor som rör myndighetsutövning mot enskilda. Frågorna får naturligtvis inte heller vara kränkande på något sätt.
Frågor om det politiska arbetet

Den som vill ställa en fråga som rör det politiska arbetet i kommunen kan göra det på Frågepanelen.

Deltagare i Frågepanelen är representanter för de politiska partier som sitter i kommunfullmäktige. För närvarande deltar dock inte Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna i Frågepanelen.
Gå till Frågepanelen via länken till höger på sidan.

 

  • Senast uppdaterad 18 mar 2019