Till undermeny Karta Kontakt

Så här fungerar det

knivstaforslaget 2

 

Här får du information om hur Knivstaförslaget fungerar och hur ett Knivstaförslag hanteras av kommunen.

 

Lämna ett Knivstaförslag

Du lämnar in ditt Knivstaförslag digitalt via portalen för Knivstaförslaget. För att kunna lämna ett förslag måste du först skapa ett användarkonto på portalen och vara inloggad. Det är ett specifikt konto som endast är kopplat till Knivstaförslaget. När du är inloggad fyller du i ett formulär för att lämna ditt förslag.

I formuläret fyller du i en rubrik och en beskrivning av din idé. Du kan även lägga till bilder och dokument för att göra ditt förslag tydligt. I förslaget måste du berätta vilken åtgärd du vill att Knivsta kommun ska göra och beskriva vad du vill ska hända och varför. Beskriv ditt förslag tydligt så att andra kan förstå ditt förslag. Tänk på att använda en hänsynsfull ton och ett vårdat språk.

Att tänka på innan du lämnar ett Knivstaförslag

•    Finns det redan ett förslag publicerat som liknar ditt förslag? Då kan du skriva under det förslaget istället.
•    Tänk igenom om din idé verkligen är ett förslag. Kanske är det istället en synpunkt eller en felanmälan? Om det gäller kommunens dagliga service är det antagligen en synpunkt som du vill lämna.  
•    Är ditt förslag kopplat till en viss säsong? Handlar ditt förslag till exempel om badplatser eller skridskoisar? Då är det bra att veta att det kan ta upp till ett år innan ett förslag kan leda till ett beslut. Därför behöver du vara ute i god tid med ditt förslag eller tänka att det är nästa säsongs förutsättningar som du har möjlighet att påverka.

Granskning och publicering

Efter att du har skickat in ditt förslag granskas det av kommunen så att förslaget följer kriterierna för ett Knivstaförslag.

•    Förslaget ska beröra kommunens verksamhet.
•    Ett förslag får inte handla om frågor som berör någon enskild person.
•    Ett förslag får inte handla om en pågående parallell process.
•    Ett förslag får inte bryta mot svensk lag, vara diskriminerande, kränkande eller på annat sätt stötande eller oseriöst.
•    Ett liknande förslag ska inte ha varit publicerats eller utretts under det senaste året.

Om förslaget inte är godkänt kommer vi kontakta dig via e-post och förklara varför. Vi kan även höra av oss om vi vill att du förtydligar ditt förslag. Efter en godkänd granskning publiceras förslaget på portalen och blir synligt för alla besökare. Granskningen kan ta upp till 10 arbetsdagar.

Samla underskrifter under 90 dagar

När ditt förslag publicerats ligger det aktivt i 90 dagar och samlar underskrifter. Målet är att samla in 100 underskrifter för att ditt förslag ska hanteras av berörd politik nämnd. För att samla fler röster kan du dela ditt förslag i sociala medier direkt från portalen och marknadsföra ditt förslag.

Vad händer efter 90 dagar?
Om ditt förslag fått minst 100 underskrifter kommer ditt förslag att tas upp av ansvarig politisk nämnd. Processen ser ut såhär:

•    Ditt förslag får ett ärendenummer och en handläggare på den enhet som ansvarar för den verksamhet som ditt förslag handlar om.
•    Handläggaren har sex månader på sig att ta fram ett faktaunderlag om förslaget samt skriva ett eget förslag på vad den ansvariga nämnden ska besluta om det inlämnade förslaget.
•    Den ansvariga nämnden tar beslut om förslaget och vi meddelar dig vad de har kommit fram till. Denna process kan ta upp till sex månader beroende på om beslutet ska tas i nämnd eller i kommunfullmäktige.
Dessutom publiceras information om beslutet under rubriken "Kommentar från handläggare" på förslagets sida.

Om ditt förslag fått färre än 100 underskrifter avslutas förslaget utan hantering i kommunen.

Skriv under, följ eller dela Knivstaförslag

Du kan även stödja Knivstaförslag som du tycker är intressanta genom att skriva under förslaget på portalen. För att skriva under förslag måste du vara inloggad som användare. Du kan även följa förslag och dela förslag på sociala medier som du tycker är intressanta.

Återkoppling från kommunen

När du lämnar ett förslag eller väljer att följa ett förslag får du återkoppling från kommunen via din e-post. Du får återkoppling när ditt förslag publiceras och när det ändrar status. Under rubriken "Kommentar från handläggare " som finns på förslagets sida, skriver kommunen återkoppling om förslaget som är synligt för alla. Här kan du läsa mer specifikt om vad som händer med förslaget.

Vill du ha hjälp med att lämna ett Knivstaförslag?

Du kanske inte har möjlighet att skapa ett användarkonto eller tycker det är svårt. Besök Kontaktcenter Knivsta så får du hjälp att manuellt lägga in ditt förslag på portalen för Knivstaförslaget.

Om du vill skriva under ett förslag via Kontaktcenter Knivsta, hjälper vi dig i första hand att registrera ett användarkonto. Om du inte har en e-postadress kan vi skriva in din röst manuellt mot uppvisande av godkänd legitimation.

----------------------------------------------------------------------------

Övrig information:

E-förslag och Knivstaförslaget Knivstaförslaget är Knivsta kommuns nya verktyg för att få in idéer från invånarna till politikerna. En del kommuner använder sig av begreppet e-förslag, eller e-petition för liknande verktyg. Tanken är densamma men namnet och detaljerna kring hur verktyget fungerar kan skilja sig åt.

Tänk på att du har fler verktyg att använda dig av för att påverka kommunen, så som att lämna en synpunkt, ett klagomål eller en felanmälan.

Dataskyddsförordningen GDPR

I samband med registrering av Knivstaförslaget behöver vi lagra dina personuppgifter, så som namn, postnummer, födelseår och e-postadress, för att eventuellt kunna kontakta dig eller föra statistik. Dessa uppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). När du registrerar ditt konto måste du godkänna villkoren för att kunna gå vidare. Läs mer om Dataskyddsförordningen under mer information. Personuppgiftsansvarig på Knivsta kommun är kommunstyrelsen.

Allmän handling

Tänk på att sådant som du skickar in till kommunen blir allmän handling. Det betyder att alla har rätt att ta del av ditt förslag och se att det är du som lämnat det. Läs mer om allmän handling under mer information.

Ansvar

Knivsta kommun publicerar förslag enligt granskningen ovan. I övrigt är det förslagslämnaren som står för åsikterna i förslaget, inte kommunen.

  • Senast uppdaterad 20 mar 2019