Till undermeny Karta Kontakt

Strategi för vatten och avlopp

disk

Knivsta kommun har en övergripande vision om att vara en socialt, ekonomiskt och ekologiskt långsiktigt hållbar kommun.

Kommunen ska ha en ren miljö, rent vatten, en sund ekonomi och en teknisk försörjning som är effektiv, adekvat och god.

Strategin för vatten och avlopp tydliggör hur VA-frågor bör hanteras i Knivsta för att bidra till denna övergripande målsättning.

Strategin syftar till att skapa goda planeringsförutsättningar för en VA-utveckling som minimerar negativa hälso- och miljöpåverkan, främjar en långsiktigt hållbar bebyggelseutveckling och bidrar aktivt till ett sunt kretslopp av vatten och  näringsämnen.

Strategin ger kommunen verktyg att hantera de VA-relaterade problem som finns idag, och säkerställa att inte nya problem uppstår i framtiden.

  • Senast uppdaterad 13 jun 2017