Till undermeny Karta Kontakt

Enskild brunn

Många fastigheter i kommunen har egen dricksvattenbrunn, så kallad enskild vattentäkt. Det kan vara en naturlig källa, grävd eller borrad brunn.

En brunn behöver skötas för att hålla bra vattenkvalitet. Den som har brunnen ansvarar själv för vattnets kvalitet och för att ta vattenprov.

Det finns nu möjlighet att rapportera in uppgifter om vattenkvantitet och kvalitet i enskilda brunnar. Uppgifterna lagras i Brunnsarkivet som finns hos Sveriges geologiska undersökning, SGU (se kartvisaren ”Brunnar” på SGUs hemsida). Du hittar också arkivet via länken till höger. Det går att rapportera information både för brunnar som redan finns i arkivet och för nya brunnar.  Se länken till höger, inrapporteringsformuläret.

Borra efter eget vatten

I delar av Knivsta kommun är tillgången på grundvatten sämre. Planerar du att borra efter eget vatten i dessa områden krävs anmälan till kommunen. Avgift tas ut enligt fastställd taxa.Kom ihåg att avgift för prövning ska erläggas med fullt belopp även om ansökan avslås.

I kommunens lokala föreskrifter finns karta som visar vilka områden i kommunen som har lägre grundvattennivåer.

Till höger på sidan finns länkar till de lokala föreskrifterna och till blankett för anmälan.

Läs mer om att anlägga och sköta egen brunn på SGUs hemsida.

Vid torka

Perioder av torka kan få konsekvenser för hushåll med egen brunn. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att det finns vatten i brunnen och att det håller rätt kvalitet. Sveriges Geologiska undersökning (SGU) bedömer att torka kan få konsekvenser för grundvattennivåerna, vilket kan påverka dig med egen brunn.

Du bör redan nu förebygga eventuella problem genom att vara sparsam med vatten. Bra att veta:

  • En vattenspridare gör av med 150 liter vatten på 20 minuter.
  • För varje minut som kranen står och rinner går det åt 6 liter vatten.
  • Ett fyllt badkar motsvarar 150 liter vatten. En dusch på 3 minuter motsvarar 36 liter.
  • Det går åt ca 50 liter vatten för en maskin tvätt.
  • Om en familj på fyra personer stänger av kranen medan de borstar sina tänder sparar de tillsammans 100 liter vatten på en dag.

SGU rapporterar om grundvattenläget i landet. Via deras webbplats kan du hålla dig uppdaterad.

Om brunnen sinar

I extrema fall kan brunnen sina och man kan behöva akut hjälp.

I perioder av långvarig torka kan kommunens vattenleverantör Roslagsvattens erbjuda tappställen för tillfälligt hämtning av vatten. På deras webbplats finns aktuell information.

Offentlig kontroll av Dricksvatten

Om du har en enskild brunn som producerar vatten till en skola, en restaurang, ett vårdhem eller en campingplats, måste du anmäla om registrering vid bygg- och miljönämnden i Knivsta. Det gäller även samfälligheter och föreningar som producerar tio kubikmeter dricksvatten eller mer per dygn, eller som försörjer fler än 50 personer omfattas också av anmälningsplikt.

Mer information

Alla länkar till mer information hittar du till höger på sidan. 

  • Senast uppdaterad 19 sep 2019