Till undermeny Karta Kontakt

Vatten och avlopp

Vatten foto

 

Det kommunägda bolaget Roslagsvatten AB har ansvaret för drift och skötsel av Knivsta kommuns vatten- och avloppshantering. Ansvaret innebär att bolaget ska tillhandahålla rent dricksvatten och avleda och rena avloppsvattnet.

Om du har frågor eller synpunkter som gäller vatten- och avloppshantering ring Roslagsvatten AB:s kundtjänst, tel 08-540 835 42.

Journummer vatten & avlopp

Oavsett vilken tid på dygnet finns alltid jourpersonal tillgänglig för att hjälpa dig med akuta problem med vatten och avlopp. 

Frågor kring kommunalt avlopp besvaras av Roslagsvatten AB:s jour på kontorstid via tel 08-540 835 42. Under kvällar och helger ring 08-767 84 50.

När det gäller tömning av enskilda avlopp utanför kontorstid kontakta Suez, tidigare Sita direkt på tel 0725-00 33 46. Här kan du beställa tömning av din slamavskiljare eller slutna tank.  

Länk till Roslagsvattens journummer

  • Senast uppdaterad 22 maj 2018