Till undermeny Karta Kontakt

Miljömål

Knivstamiljö. Foto A Blom

 

År 2007 antog Knivsta kommun ett miljöprogram med lokala miljömål. De beskriver vår kommuns förutsättningar att bidra till en hållbar utveckling. Miljöprogrammet är ett styrdokument för allt miljöarbete i kommunen, en plattform och en utgångspunkt för alla typer av miljöförbättrande åtgärder i kommunens verksamheter.

Knivsta kommun har på lokal nivå ett stort ansvar för att åstadkomma en god livsmiljö för människor, djur och natur.

Genom sin närhet till medborgarna kan kommunen informera och inspirera boende och verksamma i Knivsta att aktivt jobba för att förbättra miljön. Dessutom har kommunen flera andra betydelsefulla uppgifter i arbetet för en hållbar utveckling, till exempel genom sitt myndighetsarbete, sitt ansvar för samhällsplanering och genom att arbeta för att minska miljöpåverkan från sin egen verksamhet. 

Vill du ta del av Knivstas miljöprogram och lokala miljömål - se under Mer information till höger.

Sveriges riksdag har beslutat om 16 nationella miljömål som gäller oss alla. Läs mer om de nationella miljömålen på Miljömålsportalen, se länken till höger.
 

  • Senast uppdaterad 24 nov 2017