Till undermeny Karta Kontakt

Köldmedier

Köldmedier är olika typer av ämnen som ingår i alla kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. Vissa av ämnena är växthusgaser som har en negativ klimatpåverkan. För att minimera klimatpåverkan har EU och Sverige särskilda regler för anläggningar med större mängder köldmedier.

Ny lagstiftning från 1 januari 2017
Den nya förordningen SFS (2016:1128) om fluorerade växthusgaser började gälla 1 januari 2017 och förändrade bland annat kraven för installation, konvertering av utrustning och årsrapportering av anläggningar.

Den nya svenska f-gasförordningen medför bland annat:

 • Krav på läckagekontroll för utrustning med 5 ton CO2e HFC eller mer;  t.ex. 1,27 kg R404A. Dessa aggregat adderas from den 1 jan 2017 till totalmängden. För hermetiskt sluten utrustning är det krav på läckagekontroll för utrustning med 10 ton CO2 eller mer.
 • Gränsen för inrapportering är för en stationär anläggning 14 ton CO2E HFC eller mer.
 • Operatör av mobil utrustning på minst 14 ton CO2e ska skicka årsrapport till miljökontoret.

Regler vid läckagekontroll
Från och med 2015 ska mängden köldmedia anges i ton koldioxidekvivalenter (CO2e) istället för i kilo köldmedier. Läckagekontrollerna för varje aggregat ska följa den nya EU-förordningen (517/2014)


Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras bestäms av mängden ton CO2e och rapporteras in senast den 31 mars

Mängden koldioxidekvivalenter                                 Läckagekontroller
5 ton CO2e eller mer                                                     1 gång per 12 månader
50 ton CO2e eller mer                                                   1 gång per 6 månader
500 ton CO2e eller mer                                                 1 gång per 3 månader

 

Köldmedierapportens innehåll
Alla kontroller som utförs under ett kalenderår ska redovisas i en köldmedierapport till miljöenheten en gång om året (senast den 31 mars året efter). Rapporten ska innehålla följande uppgifter:

 • Operatörens/verksamhetsutövarens namn och organisationsnummer
 • Fastighetsbeteckning
 • Belägenhetsadress
 • Kontaktuppgifter
 • Namn och certifikat på teknisk personal
 • Datum för läckagesökning och uppföljande kontroller vid ingrepp per aggregat
 • Certifierad kylentreprenör
 • Mängd och typ av köldmedier som har installerats
 • Mängd köldmedier som har fyllts på vid service och underhåll
 • Omhändertagen mängd köldmedier för återvinning och bortskaffning.

Anmälan om ny anläggning
Om du installerar en ny köldmedieanläggning som överstiger 14 ton koldioxidekvivalenter ska du anmäla det till miljöförvaltningen.

Installationsintyg
Installationsintyget måste upprättas av en certifierad kylentreprenör. I installationsintyget ska följande uppgifter finnas med:

 • Installationsdatum
 • Aggregatbeteckning
 • Köldmedietyp
 • Verklig/uppskattad mängd köldmedier
 • Fastighetsbeteckning
 • Belägenhetsadress
 • Operatörens/verksamhetutövarens namn och organisationsnummer

 

Skicka in rapporten via post eller e-post

Rapporten kan skickas in via post eller e-post till:

Miljöenheten, Centralvägen 18, 741 75 Knivsta.
E-post: knivsta@knivsta.se

 • Senast uppdaterad 4 maj 2018