Till undermeny Karta Kontakt

Installation av värmepump

Kommunen ställer krav på att installationer ska uppfylla kriterier uppställda i Normbrunn -2007, med undantag för krav på avstånd från husvägg. Om du vill borra närmare husvägg än 4 meter bör du rådgöra med installatör/borrare.

Kriterierna är framtagna av Sveriges geologiska undersökning (SGU). Kriterierna ställer bland annat krav på borrutrustning, brunnens utformning (till exempel foderrör) och kollektorersättning. Kravs ställs även på att vatten med uppslammat borrkax ska tas hand om så att inte olägenheter eller igensättning av dagbrunnen uppstår.

Ta hjälp av installatör/borrare

Från och med 1 oktober 2008 kräver bygg- och miljönämnden att borrningen utförs av certifierade brunnsborrare. Läs mer om certifierade brunnsborrare på Sitacs webbplats.

För att försäkra dig om att värmepumpanläggningen motsvarar de kvalitets- och miljökrav konsumenterna har rätt att förvänta sig, bör installations- respektive borrningsföretaget uppfylla följande:

  • ha erfarenhet av energiborrning och vara certifierat för sitt verksamhetsområde
  • vara medlem i någon branschorganisation
  • arbeten ska utföras i enlighet med gällande energibrunnsnorm
  • ha gällande ansvars- och miljöansvarsförsäkringar som täcker eventuella skador
  • kunna uppvisa ett giltigt F-skattebevis.

Ansvar

Det är din installatör som har ansvaret för att värmepumpen och borrhålen är rätt dimensionerade så du och dina grannar får ut den energi ur berget som ni behöver. 

Avgifter

Miljösanktionsavgift

Från och med den 1 januari 2007 gäller att den som borrar utan tillstånd ska betala en miljösanktionsavgift på 3 000 kr enligt förordningen om miljösanktionsavgifter (SFS 2006:1300).

Anmälningsavgift

För handläggning av anmälan debiterar vi en avgift på 2260 kr. Avgiften är fastställd av kommunfullmäktige i Knivsta kommun.
 

Kontakt och mer information:

Bygg & Miljö
Tel: 018- 34 70 00 (vxl)

  • Senast uppdaterad 9 feb 2017