Till undermeny Karta Kontakt

Uppvärmning

Fjärrvärme

Fjärrvärme är en driftsäker, miljövänlig och för dig nästan underhållsfri form av värme. Den produceras centralt i ett värmeverk och transporteras därefter till ditt hem. För att du ska kunna installera fjärrvärme i din fastighet måste det finnas ett fjärrvärmenät i området där du bor. Du behöver också installera en värmeväxlare.

Värmepumpar och bergvärme

Bergvärmeanläggningar och värmepumpar kan skada miljön om de inte används på rätt sätt. En värmepumpsanläggning som inte installeras och drivs på rätt sätt ökar risken för skador på miljön. Köldbärarvätska eller inläckande ytvatten kan då exempelvis förorena grundvattnet. Anläggningar som är underdimensionerade kan ge ett ökat elbehov med tiden. Köldmedier som används kan också påverka ozonskiktet och växthuseffekten.

Den som ska installera en bergvärmepump eller värmepumpsanläggning måste ansöka om tillstånd. Detta gäller även den som ska sätta in jord- och/eller sjövärme. Läs mer kraven vid installation och borrning via länken i vänstermenyn.

Vid installation av luftvärmepump behövs varken tillstånd eller anmälan.

Mer än 10 kg köldmedium

Om en värmepumpanläggning innehåller mer än 10 kg köldmedium omfattas ägaren av regler för bland annat anmälningsplikt, årlig kontroll och rapportering.  Läs mer via länken till höger på sidan.

Mer information:

Vattenfalls kundservice, tel 020-36 00 36. Du kan göra mycket för att minska behovet av värme i ditt hus, isolera huset bättre eller värma upp det på ett nytt sätt. Vilket uppvärmningssystem som är bäst för just ditt hus beror på flera olika saker.

Läs om olika system för uppvärmning av hus på Energimyndighetens webbsida (Hushåll - Din uppvärmning), se länk till höger.

  • Senast uppdaterad 15 okt 2019