Till undermeny Karta Kontakt

Vrå 1:791

Planområde

Testa vårt nya visningsprogram genom den här länken, eller tryck på bilden. 

Status

Kommunfullmäktige har antagit Ändring av del av detaljplan Alsike Nord etapp 1, för del av Vrå 1:791 den 18 september 2019. Protokollsjusteringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Protokollet anslås den 3 oktober 2019 och den sista dagen för överklagande är den 24 oktober 2019.

Områdesbeskrivning

Detaljplanen är belägen i norra Alsike längs med Brunnbyvägen.

Syfte

Syftet med planändringen är att pröva lämpligheten av att utöka antalet tillåtna våningar till fyra våningar med inredd vind. Vidare syftar planändringen till att aktualisera planbestämmelserna inom del av fastigheten Vrå 1:791.

Planen utförs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL) då den avviker från de tillåtna antal våningar som anges i den Fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Knivsta och Alsike tätorter 2012.

  • Senast uppdaterad 7 okt 2019