Till undermeny Karta Kontakt

Kvarter Takteglet, del av Gredelby 7:76 m.fl.

Detaljplaneområdet gäller del av fastigheten Gredelby 7:76 m.fl. som återfinns i Knivsta. Planområdet angränsar till Högåsskolan i nordost och ICA Kvantum i sydostlig riktning.

2017-12-11 beslutade kommunstyrelsen om positivt planbesked för Kv. Takteglet. Området är sedan tidigare planlagt för handel, kontor samt kultur och fritid.

Syfte:

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en varierad bebyggelse med bostäder och centrumverksamheter inom kvarteret som samspelar och utvecklar befintlig värden i närområdet.

  • Senast uppdaterad 13 maj 2019