Till undermeny Karta Kontakt

Södra Ar etapp 2 - Gredelby 1:3 med flera

Status

Södra Ar etapp 1 har antagits av kommunfullmäktige och därmed har planläggningen av Södra Ar etapp 2 startat. Utredningar i området pågår och än finns inget konkret förslag att ta del av.

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger i utkanten av Knivsta tätort och angränsar till E4:an.

Syfte:

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya verksamheter inom bland annat kontor och handel i anslutning till E4:an och Gredelbyleden. Detaljplanen syftar också till att skapa ett park- och naturområde för att förstärka platsens historiska värden. 

Planläggningen sker med normalt planförfarande i enlighet med plan- och bygglagen (PBL).

 

  • Senast uppdaterad 24 sep 2019