Till undermeny Karta Kontakt

Södra Ar, etapp 2 - Gredelby 1:3, m.fl.

 

2014-12-18 beslutade Bygg- och miljönämnden att ge kommunförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan.

Syfte:

Syftet med detaljplanen är att skapa byggrätter för verksamheter inom kontor, service, hotell och till viss mån handel. Gällande detaljplaner föreslås upphävas i sin helhet. Planläggningen sker med normalt planförfarande i enlighet med plan- och bygglagen (PBL).

Inom detaljplaneområdet ingår fastigheterna Gredelby 1:9, 1:17 samt del av 1:3.

  • Senast uppdaterad 10 jul 2019