Till undermeny Karta Kontakt

Särsta 58:1 m. fl.

Detaljplanens syfte är att undersöka möjligheterna till en tillbyggnad som länkas samman med Sankta Birgittakyrkan. De nya lokalerna planeras innehålla bostäder, kontor, kök samt samlingslokaler för musik-, barn- och ungdomsverksamhet. Vidare utreds även möjligheterna till att utveckla området öster om Häradsvägen med kontor, bostäder med mera. 

Planområdet är beläget centralt i Knivsta tätort och återfinns längst med Häradsvägen. Planen berör fastigheterna Särsta 58:1, 3:437, 54:1, 54:2 och del av 3:1.
  • Senast uppdaterad 10 maj 2019