Till undermeny Karta Kontakt

Knivsta-tarv 1:24

Kommunstyrelsen har i samband med beslut om planuppdrag 2016-05-23 beslutat om samråd för planförslaget.

Förslaget fanns tillgängligt ute samråd fr.o.m. den 9 sep 2016 t.o.m. den 23 sep 2016. 

 

Syfte

Detaljplanens syfte är att ändra markanvändningen från småindustri och handelsändamål till bostad och handelsändamål, för att möjliggöra uppförandet av 80-tal små hyreslägenheter.

Ändringen avser inte att ändra underliggande plans huvudsyfte. Den ursprungliga handlingen består och ska läsas tillsammans med denna ändring.

 

Planläggningen sker med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL).

 

 

Upplysningar                                                            

Planenheten

018 – 347000

  • Senast uppdaterad 30 aug 2019