Till undermeny Karta Kontakt

Fornåsa, Vrå 1:35 med flera

Tänkt planområde Fornåsa

Status

Planläggningen har startat och utredningar i området pågår. Än finns inget konkret förslag att ta del av.

Områdesbeskrivning

Planen är belägen i Alsike, söder om Alsike Nord, mellan Alängsvägen och Källbacken. Pinglaström rinner genom planområdet.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att tillgängliggöra Pinglaström samt att kunna möjliggöra för ny bostadsbebyggelse.

  • Senast uppdaterad 10 sep 2019