Till undermeny Karta Kontakt

Detaljplan för del av kvarter Segerdal, Gredelby 21:1 med flera

Planområde

Testa vårt nya visningsprogram genom den här länken, eller tryck på bilden. 

Status

Detaljplanen för del av kvarter Segerdal har varit ute på granskning mellan den 13 november till den 4 december 2019. 

Nu börjar arbetet med att bearbeta de synpunkter som kommit in under granskningen. 

 
 
 
 

Områdesbeskrivning

Planen är belägen i centrala Knivsta vid tågstationen, intill kommunhuset och inkluderar bland annat det 1900-talshus där "Modins järnhandel" en gång låg (idag Swedbank).

Syfte

Syftet med planläggningen är att möjliggöra för en varierande och ändamålsenlig bebyggelse med flertalet olika funktioner såsom bostäder och centrumverksamheter.

Detaljplaneområdet ska skapa en tydlig koppling mellan det nya och det gamla Knivsta, bidra till ett levande och tryggt centrum genom god arkitektonisk utformning samt skapa en attraktiv stadsmiljö med entréer och butiker som vänder sig ut mot gatorna.

Planläggningen syftar även till att bevara karaktären på ”Modins järnhandel” som med sina höga kulturvärden bidrar till bevarandet av de tidsenliga inslag som finns kvar från det gamla stationssamhället.

Planförfarande 

Planläggningen sker med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL).

Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser och illustrationsplan samt i planbeskrivningen.

  • Senast uppdaterad 6 dec 2019