Till undermeny Karta Kontakt

Lötängen, Ängby industriområde

Status

Planläggningen har startat och utredningar i området pågår. Ännu finns inget konkret förslag att ta del av.

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger i den västra delen av Knivsta och angränsar till Gredelbyleden och Knivstavägen. Planområdet utgörs idag av Ängby industriområde och omfattar de privatägda fastigheterna Knivsta-Tarv 3:18-20, 5:1 och Ängby 2:7.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att  möjliggöra för en varierad bebyggelse med bostäder, skola och centrumverksamhet. Inom planområdet möjliggörs även för en ny park och nya gång- och cykelbanor.

Planläggningen sker med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL)

  • Senast uppdaterad 24 sep 2019