Till undermeny Karta Kontakt

Ängby skoltomt, del av Ängby 1:1

Status

Planläggningen har startat och utredningar i området pågår. Än finns inget konkret förslag att ta del av.

Områdesbeskrivning

Planområdet är belagt i Centrala Ängby och gränsar till Gredelbyleden i sydöst, Trunstavägen i nordöst samt ett befintligt villaområde i nordväst.

Syfte:

Syftet med detaljplanen är att pröva för en skola med tillhörande idrottssal och matsal. Utemiljön ska anpassas till barns lek, lärande och utveckling.

  • Senast uppdaterad 8 nov 2019