Till undermeny Karta Kontakt

Pågående planarbete

Vision 2015

 Just nu pågår arbete med detaljplanerna nedan. Inom parentes finns angivet i vilket planskede som detaljplanen befinner sig. För att få mer information om de olika planskedena, se till höger. 

Påbörjade planarbeten

Planuppdrag

Detaljplanerna i denna kategori har påbörjats hos planenheten och nästa steg är att ta fram ett samrådsförslag. Det kan variera hur lång tid detta tar, beroende på antalet utredningar som krävs och frågor som behöver redas upp. 

Alsike 4:1, Tunhem

Del av kv. Sommarlovet, Särsta 3:150 m. fl.

Fornåsa, Vrå 1:35 m. fl.

Förtätning av Centrala Knivsta

Gredelby 7:1

Kv. Ringugnen, Gredelby 7:78

Kölängen

Ledingevägen

Nor S:1, Kolonivägen

Spakbacken-Östunaby, Åsby 3:2, m. fl.

Särsta 58:1

Vrå 1:64, Lilla Brännkärrskogen

Ängby industriområde

Samråd 

Samråd

Alsike Nord Etapp 2 (samrådstid slut)

Del av kv. Segerdal

Ekeby 1:156 (samrådstid slut)

Knivsta-Tarv 1:24 (samrådstid slut)

Målsta 2:38 (samrådstid slut) 

Södra Ar, Gredelby 1:3 m. fl. (samrådstid slut)

Vrå 1:791 (samrådstid slut)

Granskning 

Granskning

Antagande

Inför antagande

När väl en detaljplan vunnit laga kraft så flyttas den över till ”Gällande detaljplaner”. 

Centrala Ängby, Ängby 1:1 m.fl

Furulund, Knivsta 26:1, 27:1 m. fl.

Margarethahemmet, Särsta 38:4

Nor S:1, Olof Thunmans väg

Södra Ar, etapp 1

  • Senast uppdaterad 6 dec 2018