Till undermeny Karta Kontakt

Pågående planarbete

Vision 2015

 Just nu pågår arbete med detaljplanerna nedan. Inom parentes finns angivet i vilket planskede som detaljplanen befinner sig. För att få mer information om de olika planskedena, se till höger. 

Påbörjade planarbeten

Planuppdrag

Detaljplanerna i denna kategori har påbörjats hos planenheten och nästa steg är att ta fram ett samrådsförslag. Det kan variera hur lång tid detta tar, beroende på antalet utredningar som krävs och frågor som behöver redas upp. 

Alsike 4:1, Tunhem

Del av kv. Sommarlovet, Särsta 3:150 m. fl.

Fornåsa, Vrå 1:35 m. fl.

Förtätning av Centrala Knivsta

Gredelby 7:1

Kölängen

Ledingevägen

Lilla Brännkärrskogen,Vrå 1:64

Nor S:1, Kolonivägen

Spakbacken-Östunaby, Åsby 3:2, m. fl.

Särsta 58:1

Södra Ar, etapp 2

Takteglet, del av Gredelby 7:76 m.fl.

Ängby industriområde

Samråd 

Samråd

Alsike Nord Etapp 2 (samrådstid slut)

Del av kv. Segerdal (samrådstid slut)

Ekeby 1:156 (samrådstid slut)

Knivsta-Tarv 1:24 (samrådstid slut)

Målsta 2:38 (samrådstid slut) 

Granskning 

Granskning

 

Antagande

Inför antagande

När väl en detaljplan vunnit laga kraft så flyttas den över till ”Gällande detaljplaner”.

Furulund, Knivsta 26:1, 27:1 m. fl.

Nor S:1, Olof Thunmans väg

Södra Ar, etapp 1

Vrå 1:791

  • Senast uppdaterad 17 jun 2019