Till undermeny Karta Kontakt

Områdesbestämmelser

Karta över samtliga områdesbestämmelser


Kommunen kan anta områdesbestämmelser för att i viss mån reglera begränsade områden där det inte finns en detaljplan. En områdesbestämmelse reglerar huvuddragen i användningen av mark- och vattenområden för att se till att syftet med översiktsplanen följs eller för att tillgodose riksintressen. Områdesbestämmelser ger inga byggrätter. Ofta används områdesbestämmelser för att skydda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, för att reglera storlek och omfattning av en fritidshusbebyggelse eller för att förhindra ett olämpligt byggande.

Följande områdesbestämmelser finns i Knivsta kommun. Samtliga områdesbestämmelser finns i högerspalten. En karta över samtliga områdesbestämmelser finns i högerspalten. 

 • Dalgångslandskapet mellan Rickebasta och Hagelstena (ObKn2)
 • Ekhamn och Haknäs (ObKn3)
 • Säby, Eriksberg, Vinstena, Edeby2:8, Edeby 4:1 och Örby (ObKn4)
 • Vassunda kyrkomiljö (ObKn5)
 • Skålsta, Kragsta och Gurresta (ObKn6)
 • Odlingslandskapet sydväst om Knivsta kyrka (ObKn7)
 • Knivsta och Nor (ObKn8)
 • Herrgårdslandskapet kring sjön Valloxen (ObKn9)
 • Framnäs, Myrtorpet, Lugnet och Dalbo (ObKn10)
 • Vrå gård och Lippinge by (ObKn11)
 • Oleda, Nya Tarv och Valloxens sjukhem (ObKn12)
 • Morby (ObKn13)
 • Säby, Norrby, Väsby och Högby (ObKn14)
 • Kasby, L8agga, Örby, Marma och Årby (ObKn15)
 • Olunda (ObKn16)
 • Storåns dalgångslandskap mellan Tisslinge och Långhundra (ObKn17)
 • Åsby, Lunda 1:1 och Åsbergby (ObKn18)
 • Husby- Långhundra by, Hjälmsta, Tuna, Fransta  och Vackerberga (ObKn19)
 • Åby, Bålsta, Lockstaholm, Tarv och Ändeberga (ObKn20)
 • Senast uppdaterad 24 aug 2018