Till undermeny Karta Kontakt

Kaminer och eldstäder

När en eldstad installeras eller ändras väsentligt så ska en anmälan lämnas in till kommunen.

Det här kräver en anmälan

  • Nyinstallation av eldstad
  • Nyinstallation av skorsten
  • Insättning av kassett eller motsvarande i tidigare öppen eldstad
  • Installation av brännare eller anordning för bränsletillförsel till följd av bränslebyte, t.ex. från olja till pellets.

Det här kräver inte en anmälan

  • Glidgjutning av skorsten, insättning av insatsrör i befintlig skorsten eller liknande underhållsåtgärd.
  • Byte av eldstadsplan.
  • Byte av eldstad till likvärdig med avseende på typ av eldstad, storlek och effekt, samt anslutning till rökkanal.
  • Om du är osäker på om det du ska göra kräver en anmälan så går det bra att höra av dig till Kontaktcenter Knivsta.

Vad kostar det?

Att anmäla en installation av eldstad kostar 1 511,25 kronor.

Handläggningstid

Handläggningstiden är cirka 1-2 veckor. Under semestertider kan det ta något längre tid.

Behövs bygglov?

Om skorstenen är stor och hög eller placeras utanpå fasaden, kan även bygglov behövas. Kontakta byggenheten för besked.

Byggrådgivning

Innan du lämnar in din anmälan bör du kontakta en skorstensfejarmästare eller annan sakkunnig för rådgivning. De kan upplysa om vad som behöver göras för att anläggningen ska bli godkänd.

Lagar och regler

Du är själv ansvarig för att lagar och regler (t.ex. boverkets byggregler, BBR) följs vid installation och eldning. Oavsett om du väljer en färdig, typgodkänd braskamin, vedspis i köket, kakelugn eller murad spis av egen design är brandsäkerheten det mest väsentliga. Mer information finns på Boverkets hemsida.

För att arbete på ditt tak ska kunna göras på ett säkert sätt krävs vissa säkerhetsanordningar. På taksäkerhetskommitténs hemsida kan du läsa mer om aktuella regler.

Vad händer om jag inte gör en anmälan?

Det viktigaste är att du och din familj har en säker eldstad som inte riskerar era liv. Tveka inte att höra av dig till oss om du missat att göra en anmälan så försöker vi lösa det. Se framförallt till att inte elda förrän ni har en godkänd installation. Om det uppmärksammas att du eldar i någonting som inte är godkänt så kan en byggsanktionsavgift komma att tas ut.

Kontakt och mer information

Om du har frågor eller vill ha råd och hjälp går det bra att kontakta byggenheten.

Telefon: 018 34 70 00 (Kontaktcenter Knivsta). E-post: knivsta@knivsta.se

  • Senast uppdaterad 27 dec 2018