Till undermeny Karta Kontakt

Förhandsbesked

Om du vill pröva om det är möjligt att bygga bostadshus på landet utanför detaljplanelagt område men inte vill lägga pengar eller arbete på att ta fram fullständiga bygglovsritningar kan du ansöka om förhandsbesked. Om du får ett positivt förhandsbesked så kan du sedan begära avstyckning hos lantmäteriet samt söka bygglov hos kommunen. Ett förhandsbesked är giltigt i två år.

Vad kostar ett förhandsbesked?

Ett positivt förhandsbesked kostar 10 398 kr/ bostadshus.

Ett negativt förhandsbesked kostar 5 441 kr/ ansökan

Hur lång är handläggningstiden för ett förhandsbesked?

Den genomsnittliga handläggningstiden för ett förhandsbesked är cirka 10 veckor.

Tiden för handläggning räknas från det att handläggaren bedömer att ansökan är komplett, ett meddelande kommer då skickas till den som söker.

För mer information om hur handläggningen går till finner ni under fliken Bygglovprocessen.

Handläggningsprocessen

Mer information om hur handläggningen går till finner ni under fliken Bygglovprocessen.

Är det dags att ansöka?

För information om vad som behövs, klicka på fliken: "Såhär söker du".

Handlingar ska finnas med i din ansökan

Ansökningsblankett

Situationsplan som visar ungefärligt läge för tomt och bostadshus Visa även hur in- och utfart kommer att lösas samt var färskvattenbrunn och avlopp kan anläggas. Om du vill ha ett kartutdrag ur kommunens karta så kan du höra av dig till Kontaktcenter Knivsta.

Exempel på situationsplan som bifogas ansökan om förhandsbesked

Vad är det som krävs för att få ett positivt förhandsbesked?

Kortfattat så går vår handläggning ut på att bedöma om den tänkta platsen är lämplig att bebygga. På Boverkets hemsida kan man läsa mer om vad det är som prövas.
  • Senast uppdaterad 27 dec 2018