Till undermeny Karta Kontakt

Flerbostadshus

Flerbostadshus är ett hus med fler än 2 bostäder.  Det kan även vara rad-/par-/kedje-/fristående hus på samma fastighet i bostadsrätts- eller hyresrättsform.

Bygglov behövs för:

 • Nybyggnad (huvudbyggnad, komplementbyggnad)
 • Balkong (nybyggnad, inglasning)
 • Ändrad användning (från bostad till lokal, lokal till bostad, inreda vind mm)
 • Fasadändring (byte av fönster/dörrar måla om mm)
 • Rivning
 • Skyltar
 • Vissa parkeringsplatser
 • Murar och plank

Anmälan behövs för att:

 • Ändra planlösning som påverkar bärande konstruktioner och/eller brandskydd
 • Installera eller väsentligt ändra hissar, eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation, vatten- och avlopp.
 • Stambyte om det påverkar den bärande konstruktionen, brandskyddet eller ventilationen

Vad kostar det?

Nybyggnad:
3000-3999m2 
8000-9999m2 

235 755 kr
362 700 kr
Inglasning av en balkong:      3 023 kr
Skylt (mindre än 1 kvm/större än 1kvm)
       1 330 kr/2 660 kr
Installation av eldstad       1 511,25 kr
 
 
 
 
 
 
 
 

Kostnaden beräknas enligt taxa antagen av kommunfullmäktige. Se taxan till höger.

Handläggningstid

Den genomsnittliga handläggningstiden för ett bygglov är på 5veckor. Du är garanterad ett beslut inom 10 veckor.

Tiden för handläggning av bygglov räknas från det att handläggaren bedömer att ansökan är komplett, ett meddelande kommer då skickas till den som söker.

För mer information om hur handläggningen går till finner ni under fliken Bygglovprocessen.

Är det dags att ansöka?

För information om vad som behövs, klicka på: "Såhär söker du".

Flerbostadshus 1

 • Senast uppdaterad 27 dec 2018