Till undermeny Karta Kontakt

Fastighetsfrågor

För fastighetsbildning i Knivsta kommun ansvar det statliga lantmäteriet.

Den som vill stycka av en tomt eller göra andra förändringar av en fastighets gränser eller rättigheter, till exempel bilda servitut eller en gemensamhetsanläggning, ska ansöka om lantmäteriförrättning hos det statliga lantmäterimyndigheten.

Lagen om kommunal förköpsrätt upphävd

Strax före årsskiftet 2009-2010 lade regeringen en proposition om att upphäva kommunernas rätt till förköp vid fastighetsförsäljningar. Riksdagen har beslutat i enlighet med regeringens förslag. Förköpslagen slutar att gälla den 30 april 2010. De lagändringar som följer av upphävandet trädde i kraft den 1 maj 2010.

  • Senast uppdaterad 10 jan 2018