Till undermeny Karta Kontakt

Altaner, uteplatser och skärmtak

Altaner och trädäck kräver inte bygglov så länge de inte uppfattas som en tillbyggnad av huset eller en separat byggnad. En altan kan uppfattas som en byggnad om den till exempel byggs högt upp från marken eller om en människa kan uppehålla sig under den. Låt det sunda förnuftet styra, det är framförallt viktigt att grannarna inte upplever er altan som en olägenhet. En ökad och alltför stor insyn kan i många fall uppfattas som en olägenhet.

Om man vill bygga lite större så är det förmodligen inget problem så länge grannarna inte störs, kom bara ihåg att söka bygglov först.

Om du vill uppföra en mur eller ett plank är kräver det generellt bygglov, men det finns vissa undantag. Tänk på att staket, plank och murar, även bygglovbefriade, ska placeras så att de inte blir en olägenhet för omgivningen eller innebär någon fara för trafiksäkerheten. Knivsta kommuns riktlinjer för trafiksäkerheten i gathörn och utfarter, för häckar och buskage, ska även beaktas för dessa åtgärder.

Se information om häckar och buskage i länken till höger.

Villor 1

Bygglov behövs för:

 • Skärmtak
 • Inglasning av uterum
 • Altan eller trädäck som uppfattas som en byggnad

Bygglov behövs inte för:

 • Altan eller trädäck så länge det inte uppfattas som en byggnad
 • Spaljé eller pergola
 • Staket, det får inte vara så tätt eller högt att det upplevs som ett plank.
 • Nätstängsel

För åtgärder gällande en- och tvåbostadshus behövs inte bygglov för

 • Mur eller plank som inte byggs längre ut än 3,6 meter ut från bostadshuset, inte är högre än 1,8 meter eller placeras längre än 4,5 meter från fastighetsgräns.
 • Skärmtak, om den totala ytan för alla skärmtak är mindre än 15 kvadratmeter.
 • Inglasning av uteplats som är mindre än 15 kvadratmeter, det krävs en anmälan till kommunen.

Handläggningstid

Den genomsnittliga handläggningstiden för ett bygglov är 5 veckor. Du är garanterad ett beslut inom 10 veckor.

Tiden för handläggning av bygglov räknas från det att handläggaren bedömer att ansökan är komplett, ett meddelande kommer då skickas till den som söker.

För mer information om hur handläggningen går till finner ni under fliken Bygglovprocessen.

Är det dags att ansöka?

För information om vad som behövs, klicka på: "Såhär söker du".

 • Senast uppdaterad 27 dec 2018