Till undermeny Karta Kontakt

Ventilation

För att inomhusluften ska hålla en bra kvalitet krävs ett tillräckligt utbyte av luft och att frisk luft kommer in utifrån. En väl fungerande ventilation säkerställer att luften byts ut tillräckligt ofta.

Ventilationen bidrar också till att förebygga att fukt, mögelproblem och allergibesvär inte uppkommer inomhus. I lokaler som skolor och förskolor är det viktigt att luftutbytet är dimensionerat i förhållande till hur många personer som vistas i lokalerna samtidigt för att säkerställa en bra luftkvalitet.

Har du problem med ventilationen ska du i första hand kontakta din fastighetsägare eller bostadsrättsförening för åtgärder. Kvarstår problemen, kontakta Bygg & Miljö.

Fakta om ventilation

Föroreningar förs ut genom ett luftflöde som skapas av ventiler i badrum och kök. Frisk luft tas sedan in från ventiler i vardagsrum och sovrum. Detta kallas från- och tilluft. Vanligtvis finns det tre olika typer av ventilationer:

Självdragsventilation

Luft strömmar in genom tilluftsventiler, vädringsfönster eller otätheter i huset samt passerar ut genom frånluftsventilerna. Det drag som skapas kommer av temperaturskillnaderna inomhus och utomhus. Finns främst i äldre hus.

Fläktstyrt frånluftssystem 
Luft sugs ut genom fläkten i kök och badrum. Tilluftsventiler eller vädringsfönster tar sedan in ny luft. Finns främst i hus byggda 1961–75. Fläktstyrt från- och tilluftssystem 
Luft förs ut via fläkt i kök och badrum för att strömma in genom tilluftsventiler i sovrum och vardagsrum. Finns främst i hus byggda från 1976 och framåt. För- och nackdelar med olika ventilationer Självdragsventilation fungerar som bäst vid kyligt och blåsigt väder. Därmed är denna typ av ventilation inte speciellt bra på sommaren när temperaturskillnaden inomhus och utomhus är liten. Fläktstyrd ventilation är oberoende av temperaturen ute och fungerar därmed bra året om. En nackdel är att den kräver tillsyn och underhåll, skapar visst drag, är energikrävande och kan vara något störande i ljudnivån. Så här vet du om ventilationen inte fungerar:
 • Luften känns instängd och unken
 • Fukt skapas på insidan av fönster
 • Imman på badrumsspegeln försvinner inte inom 15 minuter efter dusch.
 • Dålig lukt kommer in genom dina frånluftsventiler i badrum eller kök
 • Ventilen suger inte tag i en pappersbit som du håller upp.
 • Förbättra ventilationen Håll friskluftsventiler och vädringsfönster öppna så att luftbytet förbättras. Bor du i hus med självdragsventilation utan friskluftsventiler kan du ta bort en del av tätningslisten i överkanten av fönstren i sovrum och vardagsrum.
 • Rengör ventiler i badrum och kök regelbundet.
 • Vädra ofta och effektivt genom korsdrag korta stunder.
 • Håll köksfönstren stängda när du lagar mat så att dina grannar inte störs av matos. Däremot kan köksdörren stå på glänt och fönster i närliggande rum vara öppna.
 • Installera inte köksfläkt utan att tala med fastighetsägaren eftersom detta kan försämra grannarnas ventilation.
  • Senast uppdaterad 9 sep 2019