Till undermeny Karta Kontakt

Radon

Radon är en gas som kan komma från såväl marken som byggnadsmaterial och hushållsvatten, och som kan orsaka lungcancer. Statens strålskyddsinstitut bedömer att cirka 450 personer i Sverige per år drabbas av lungcancer orsakat av radon i bostäder. Riskerna för lungcancer är störst bland rökare.

Tyvärr är gasen inget du kan se eller känna lukten av. Därför måste du göra en mätning för att veta vilka radonvärden du har hemma hos dig.

Att göra en mätning

Om du uppmätt höga radonhalter i ditt hus är det viktigt att du gör något åt det. Först bör du undersöka om det är marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet som är orsaken till de höga halterna. Hög radongashalt inomhus kan minskas genom förbättrad ventilation.

Ett annat sätt är att täta sprickor eller andra otätheter i byggnaden och att täta runt rörgenomdragningar.
Kvarstår ändå problemen kan man behöva installera en radonsug i anslutning till byggnaden.

Alla byggnadsmaterial som är baserade på sten avger alltid radon, normalt i små mängder. Blå lättbetong som är baserat på alunskiffer, kan avge stora mängder radon. Blå lättbetong tillverkades mellan 1929 och 1975.

Om du vill göra en radonmätning finns flera ackrediterade radonmätningsföretag som kan sökas på nätet, använd sökordet "radonmätningsföretag". Vid frågor ring Kontaktcenter Knivsta på telefon 018-34 70 00.

Mer information Strålsäkerhetsmyndigheten, se länk till höger.

Bidrag

Bor du i ett hus som är drabbat kan du söka radonbidrag och få halva saneringskostnaden betald. Se mer om hur du söker radonbidrag via länken till höger på Boverkets hemsida.

  • Senast uppdaterad 4 okt 2019