Till undermeny Karta Kontakt

Buller

Buller är ljud som kan uppfattas som störande av omgivningen. Hur störande det är kan bero på typen av bullerkälla, mottagningsförhållanden och personens känslighet. I bostäder och lokaler ska buller förebyggas så att inte förhöjda ljudnivåer förekommer.

Dessutom bedömer man vad som är ekonomiskt och tekniskt rimligt att åtgärda. Alltför höga ljudnivåer resulterar i buller som kan skada vår hörsel.

Men även buller på betydligt lägre nivå än det som ger oss hörselskador påverkar oss, och kan ge upphov till stress, trötthet eller allmän olust.

Läs mer om buller på Naturvårdsverket, se länk till höger.

Trafikbuller

Buller från vägtrafik, och annan trafik som flyg- och båttrafik kan orsaka höga ljudnivåer både inomhus och utomhus. Därför är det viktigt att ta reda på var störningarna kommer från.

Om du störs av buller är det vanligen fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren du ska kontakta i första hand. Om problem ändå kvarstår eller om du har frågor om buller, kontakta Bygg & Miljö,via Kontaktcenter tel 018 -34 70 00.

Läs mer om trafikbuller på Trafikverket, se länk till höger.

  • Senast uppdaterad 12 aug 2019