Till undermeny Karta Kontakt

Sotning och brandskyddskontroll

Brandkåren Attunda ansvarar för ärenden som gäller sotning och brandskyddskontroll.

Den som är fastighetsägare kan ansöka om att själv få utföra eller låta någon annan utföra sotning på fastigheten.

Enligt Lagen om skydd mot olyckor får :

"...kommunen medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Detta under förutsättning att sotningen kan ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt".

Ladda ner vägledning och blanketter från Brandkåren Attundas webbsida, länk till höger.

 

Från och med 1 januari 2017 finns endast en upphandlad sotare inom Brandkåren Attundas område, det är Åke Huss AB. 


Åke Huss AB
Telefon:018- 843 37 16
Adress: Nymansgatan 6A, 753 23 Uppsala
E-post: info@akehuss.se

  • Senast uppdaterad 19 jul 2019