Till undermeny Karta Kontakt

Bostadsanpassning

Bostadsanpassning kan underlätta vardagen och göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att bo kvar hemma.
Det är den ansvariga handläggaren för bostadsanpassning som tillsammans med arbetsterapeut utreder behoven och ser till att bostadsanpassningen genomförs.

Kontakt och mer information:
Handläggare för bostadsanpassning  Annika Rönnberg
Telefon: 018 - 34 70 00
E-postadress annika.ronnberg@knivsta.se

  • Senast uppdaterad 18 jul 2018