Till undermeny Karta Kontakt

Skyltar, vägvisning

Det är Trafikverket som ansvarar för de skyltar som finns längs med våra riksvägar, till exempel de blå bynamnsskyltarna och de gula gårdsnamnsskyltarna.

Om namnet är fel, det saknas skylt eller skylten är felplacerad bör man rapportera det till Vägverket.

Skylt till enstaka hus eller grupper av hus

Det är värdefullt för många att adressen skyltas på ett bra sätt, till exempel för räddningstjänst, taxi och naturligtvis för besökare. Fastighetsägaren ansvarar själv för att adressen är väl synlig. Kostnaden för skyltar vilar på den boende, exempelvis en adressnummerskylt som är väl synlig på fasaden.

Bynamnsskylt - typ "gatuskylt"

Det är även värdefullt om fastighetsägare, kanske gemensamt med grannar, skyltar upp bynamn/gatunamn (vita skyltar med svart text). Skyltarna bör vara utformade på så sätt att bynamnet/vägnamnet anges tillsammans med berörda nummer.

Visnings- och nummerskylt placeras vid infarten eller vägkorsning till fastigheten. Placeringen av stolpen får inte försvåra för väghållarens underhållsarbete, till exempel vid snöröjning, dikning eller slåtter, utan bör placeras 0,5 – 1 m utanför vägområdet. Mer information om lämplig placering kan man i många fall få av Trafikverket eller berörd vägförening.

Vägvisning enligt Trafikverket, se länk till höger.

  • Senast uppdaterad 6 maj 2019