Till undermeny Karta Kontakt

Barnomsorg på obekväm tid

Knivsta kommun erbjuder från och med 2018 omsorg på obekväm arbetstid för de vårdnadshavare som har sin arbetstid förlagd på kvällar, nätter och helger.
Omsorg erbjuds till barn i åldrarna 1-13 år, till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Nannyakuten, som är Knivsta kommuns utförare, kommer till hemmet och är tillsammans med ditt barn under din arbetstid. Eventuella transporter till och från ordinarie omsorg görs med vårdnadshavares tillåtelse.
I skollagens 25 kap. § 5 kan du läsa mera om omsorg på obekväm tid.

Vem kan ansöka?

Du ansöker om omsorg för ditt barn om båda vårdnadshavarna arbetar på obekväm tid.
Behovet av omsorg på obekväm tid ska vara kontinuerligt och regelbundet.
Barnet ska vara folkbokfört i Knivsta kommun.

Vid sjukdom

Barnomsorg på obekväm tid kan inte erhållas då barnet är sjukt.

Hur ansöker man?

Vårdnadshavare gör ansökan via blanketten
”Ansökan om omsorg på obekväm tid”.
Blanketten skickas till:
Utbildningskontoret
741 75 Knivsta
Ansökan behöver skickas senast två månader före önskat startdatum. 

Varje ansökan kommer att behovsprövas före beslut.
I ansökan ska ett arbetsgivarintyg och ett arbetsschema bifogas. Dessa dokument ska styrkas med underskrift av arbetsgivaren. Även eventuell restid ska anges. Ofullständig ansökan kommer att returneras för komplettering.

  • Senast uppdaterad 14 feb 2018