Till undermeny Karta Kontakt

Ungdomsinflytande

Har du en idé?

Ungdomsverksamheten är ansvarig för att arbeta med ungdomsinflytande i kommunen. Arbetet sker genom ett ständigt pågående demokratiarbete där ungdomar, skolor, tjänstemän och politiker möts, antingen på skolan, på fritidsgården, på chatforum eller i form av större möten och hearings.

En viktig del är "en påse pengar" som du som ung kan söka för att ordna egna arrangemang, bygga skateboardramper och liknande. Se mer information i spalten till vänster.

Har du frågor om ungdomsinflytande och hur du kan påverka?

Ungdomsverksamheten, Ahmed Asp Porgord, ahmed.porgord@knivsta.se, 018-347 136

Vill du lämna ett medborgarförslag till kommunen?

Knivstaförslaget är till för dig som bor eller verkar i Knivsta och som har en idé till politikerna om hur Knivsta kan utvecklas och förbättras. Du kan komma med egna förslag, rösta på andras förslag eller bara följa flödet av idéer på Knivstaförslagets digitala portal. 

Förslag som får minst 100 underskrifter under 90 dagar kommer att behandlas. Knivstaförslaget är en möjlighet att föra fram och synliggöra din idé både för politiken och för invånarna.

Lämna ditt förslag här: Knivstaförslaget

 

Knivstaförslaget är till för dig som bor eller verkar i Knivsta och som har en idé till politikerna om hur Knivsta kan utvecklas och förbättras. Du kan komma med egna förslag, rösta på andras förslag eller bara följa flödet av idéer på Knivstaförslagets digitala portal. 

Förslag som får minst 100 underskrifter under 90 dagar kommer att behandlas. Knivstaförslaget är en möjlighet att föra fram och synliggöra din idé både för politiken och för invånarna.

Knivstaförslaget är till för dig som bor eller verkar i Knivsta och som har en idé till politikerna om hur Knivsta kan utvecklas och förbättras. Du kan komma med egna förslag, rösta på andras förslag eller bara följa flödet av idéer på Knivstaförslagets digitala portal. 

Förslag som får minst 100 underskrifter under 90 dagar kommer att behandlas. Knivstaförslaget är en möjlighet att föra fram och synliggöra din idé både för politiken och för invånarna.

Knivstaförslaget är till för dig som bor eller verkar i Knivsta och som har en idé till politikerna om hur Knivsta kan utvecklas och förbättras. Du kan komma med egna förslag, rösta på andras förslag eller bara följa flödet av idéer på Knivstaförslagets digitala portal. 

Förslag som får minst 100 underskrifter under 90 dagar kommer att behandlas. Knivstaförslaget är en möjlighet att föra fram och synliggöra din idé både för politiken och för invånarna.

Knivstaförslaget är till för dig som bor eller verkar i Knivsta och som har en idé till politikerna om hur Knivsta kan utvecklas och förbättras. Du kan komma med egna förslag, rösta på andras förslag eller bara följa flödet av idéer på Knivstaförslagets digitala portal. 

Förslag som får minst 100 underskrifter under 90 dagar kommer att behandlas. Knivstaförslaget är en möjlighet att föra fram och synliggöra din idé både för politiken och för invånarna.

Knivstaförslaget är till för dig som bor eller verkar i Knivsta och som har en idé till politikerna om hur Knivsta kan utvecklas och förbättras. Du kan komma med egna förslag, rösta på andras förslag eller bara följa flödet av idéer på Knivstaförslagets digitala portal. 

Förslag som får minst 100 underskrifter under 90 dagar kommer att behandlas. Knivstaförslaget är en möjlighet att föra fram och synliggöra din idé både för politiken och för invånarna.

Knivstaförslaget är till för dig som bor eller verkar i Knivsta och som har en idé till politikerna om hur Knivsta kan utvecklas och förbättras. Du kan komma med egna förslag, rösta på andras förslag eller bara följa flödet av idéer på Knivstaförslagets digitala portal. 

Förslag som får minst 100 underskrifter under 90 dagar kommer att behandlas. Knivstaförslaget är en möjlighet att föra fram och synliggöra din idé både för politiken och för invånarna.

Knivstaförslaget är till för dig som bor eller verkar i Knivsta och som har en idé till politikerna om hur Knivsta kan utvecklas och förbättras. Du kan komma med egna förslag, rösta på andras förslag eller bara följa flödet av idéer på Knivstaförslagets digitala portal. 

Förslag som får minst 100 underskrifter under 90 dagar kommer att behandlas. Knivstaförslaget är en möjlighet att föra fram och synliggöra din idé både för politiken och för invånarna.

  • Senast uppdaterad 16 maj 2019