Till undermeny Karta Kontakt

Prestigefyllt pris till Knivstabibliotekarien Gunnel Furuland

2019-05-20

Gunnel Furuland bibliotekarie

 

Gunnel Furuland, Knivsta bibliotek, har tilldelats Svenska Akademiens bibliotekariepris 2019. 
Priset, som inrättades 2005, ska delas ut till bibliotekarier vid svenska folkbibliotek som gjort värdefulla insatser för att främja intresset för klassisk och samtida skönlitteratur. Priset kommer att överlämnas vid en ceremoni under hösten och motiveringen lyder:

Svenska Akademiens bibliotekariepris för år 2019 tilldelas Gunnel Furuland, Knivsta bibliotek, för att hon i sitt arbete har såväl breddat som fördjupat intresset för skönlitteratur och lyft fram bibliotekens ovärderliga roll i det livslånga lärandet.

- Det är jätteroligt och hedrande. Och det något som hela kommunen ska vara stolt över, för det visar också att vi har en väldigt fin biblioteksverksamhet med hög klass här. 
- Det roligaste med mitt jobb är att få hitta rätt böcker till rätt människor, för böcker blir ju faktiskt levande först när någon läser dem och tycker om dem, säger Gunnel Furuland. 

Litteraturforskare och vuxenbibliotekarie 

Gunnel Furuland, är fil.dr i litteraturvetenskap och har jobbat på Knivsta bibliotek i åtta år. Hon är ansvarig vuxenbibliotekarie och jobbar mycket med fördjupat arbete med skönlitteratur. 
- Det handlar om att hjälpa läsarna att lära känna författarskapet bättre. Det kan vara att man går in på djupet i texter, men också att man vidgar vyerna och hittar beröringspunkter med andra saker. Vi arrangerar bokcirklar och lyrikkvällar och vi samarbetar mycket med föreningen Knivstabibliotekets vänner som har hela 200 medlemmar.  

Gunnel Furuland berättar att biblioteket gärna lyfter författare med anknytning till Knivsta.

- Vi har till exempel haft en programserie i tre år om ”Upplivad lyrik – i Olof Thunmans fotspår”, och ska nu jobbar vidare med en annan intressant Knivstaförfattare, Eva Adolfsson. Vi har även en nu levande författare – Carl-Göran Ekerwald – som finns som byst i biblioteket och använder sig mycket av våra tjänster. Han är vår guru. Inspirerande i sitt stora litteraturintresse! berättar Gunnel Furuland. 

Prispengar till bibliotekets verksamhet

Priset från Svenska Akademien är inta bara prestigefyllt – det innebär också ett belopp på 50 000 kronor till pristagaren och 30 000 kronor till pristagarens arbetsplats. 

- Det blir ju som en present till Knivstaborna, de här 30 000 kronorna ska ju användas i bibliotekets verksamhet. Jag vet redan vad pengarna ska användas till, men än så länge är det hemligt, skrattar Gunnel Furuland. 

 
  • Senast uppdaterad 20 maj 2019