Till undermeny Karta Kontakt

Vatten- och avloppsplan

Porlande fors

 

Knivsta kommun arbetar efter en vatten- och avloppsplan (VA-plan). VA-planen ger en heltäckande och långsiktig planering för hela kommunen, visar vilka områden som ska få allmänt (kommunalt) VA och vilka områden som även i fortsättningen kommer att ha enskild VA-försörjning.

VA-planen omfattar VA-försörjningen i hela kommunen, såväl inom som utanför verksamhetsområden för allmänt VA.

I VA-planen ingår

  • en plan för de allmänna VA-anläggningarna, det vill säga hur vi ska utveckla infrastrukturen för vatten och avlopp där det redan idag finns allmänt VA,  
  • en plan för utbyggnad av allmänt VA, det vill säga vilka områden som ska få allmänt VA och i vilken ordning, samt ungefärlig tidplan för detta,
  • en plan för vad som gäller i områden som väntar på att få allmänt VA, det vill säga hur tillsyn av enskilda avlopp och bygglov hanteras innan allmänt VA är på plats, 
  • en plan för de områden/den bebyggelse som även i fortsättningen ska ha enskilt VA
  • en plan för dagvattenhantering (i dagsläget hänvisas till det kommande arbetet med dagvattenstrategi och -plan där arbete med hantering och omhändertagande av dagvatten kommer att tydliggöras) 

Mer information

Den antagna versionen av VA-planen finns att läsa via länk i högerspalten.

E-post: knivsta@knivsta.se. 

VA-planen är ett levande dokument som regelbundet kommer att uppdateras och revideras.

VA-planen är ett omfattande dokument, och det kan därför ha smugit sig in i felaktiga uppgifter i remissversionen av VA-planen. Vi tar gärna emot förslag till justeringar om så är fallet, hör av dig till kommunen på knivsta@knivsta.se.

VA-planen är ett levande dokument som regelbundet kommer att uppdateras och revideras.

VA-planen är ett omfattande dokument, och det kan därför ha smugit sig in i felaktiga uppgifter i remissversionen av VA-planen. Vi tar gärna emot förslag till justeringar om så är fallet, hör av dig till kommunen på knivsta@knivsta.se.

VA-planen är ett levande dokument som regelbundet kommer att uppdateras och revideras.

VA-planen är ett omfattande dokument, och det kan därför ha smugit sig in i felaktiga uppgifter i remissversionen av VA-planen. Vi tar gärna emot förslag till justeringar om så är fallet, hör av dig till kommunen på knivsta@knivsta.se.

VA-planen är ett levande dokument som regelbundet kommer att uppdateras och revideras.

VA-planen är ett omfattande dokument, och det kan därför ha smugit sig in i felaktiga uppgifter i remissversionen av VA-planen. Vi tar gärna emot förslag till justeringar om så är fallet, hör av dig till kommunen på knivsta@knivsta.se.

VA-planen är ett levande dokument som regelbundet kommer att uppdateras och revideras.

  • Senast uppdaterad 13 jun 2017