Till undermeny Karta Kontakt

Detaljplan för del av kv. Segerdal, Gredelby 21:1 m.fl.

Planområde

Testa vårt nya visningsprogram genom den här länken, eller tryck på bilden. 

Förslag till detaljplan för del av kv. Segerdal, har varit ute på samråd mellan den 21 november till den 12 december 2018.

Syfte

Syftet med planläggningen är att möjliggöra för en varierande och ändamålsenlig bebyggelse med flertalet olika funktioner såsom bostäder och centrumverksamheter.

Detaljplaneområdet ska skapa en tydlig koppling mellan det nya och det gamla Knivsta, bidra till ett levande och tryggt centrum genom god arkitektonisk utformning samt skapa en attraktiv stadsmiljö med entréer och butiker som vänder sig ut mot gatorna.

Planläggningen syftar även till att bevara karaktären på ”Modins järnhandel” som med sina höga kulturvärden bidrar till bevarandet av de tidsenliga inslag som finns kvar från det gamla stationssamhället.

Planläggningen sker med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL). Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser och illustrationsplan samt i planbeskrivningen.

Upplysningar                                                            

Planenheten 018 – 347000

  • Senast uppdaterad 10 maj 2019