Till undermeny Karta Kontakt

Skolutveckling

Farkost gjord av elever

Förskolorna och skolorna i Knivsta deltar i flera olika satsningar för att ge barn och elever möjlighet till trivsel, trygghet och goda resultat.

Det är först och främst förskolechefer och rektorer som ansvarar för skolutvecklingen på sina respektive enheter.

Vissa större insatser som är gemensamma i kommunen beskrivs här.

Knivsta Naturskola Eda

Knivsta Naturskola Eda erbjuder alla förskoleelever och grundskoleelever inom Knivsta kommun naturupplevelser kopplade till olika läroplaner och kursplaner.

Förstelärare i Knivsta

Hösten 2013 tillträdde Marianne Frenne, Heléne Gunnarsdotter och Anki Sundberg som Knivsta kommuns tre första förstelärare efter den statliga förstelärarreformen. 

NTA, Naturvetenskap och teknik för alla

NTA är en organisation som erbjuder material och stöd för pedagoger som vill arbeta forskningsinriktat med dessa ämnen.

SKL:s matematiksatsning

SKL:s matematiksatsning är en satsning som syftar till att placera svenska elever i topp i matematik.

Skapande skola

Skapande skola ger grundskoleelever möjlighet till samarbete med professionella kulturarbetare.
  • Senast uppdaterad 2 nov 2017