Till undermeny Karta Kontakt

Elevhälsa

Visa karta
Adress: Kapellvägen 4, 741 30 Knivsta
Telefon: 018-34 70 67 Anna-Lena Persbacke, verksamhetschef

Enligt skollagen ska det i alla Sveriges kommuner finnas en elevhälsa. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande, förebyggande och ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsan i Knivsta kommun består av verksamhetschef, skolläkare, skolsköterskor, kuratorer, psykologer, specialpedagoger och logoped.

På varje skola finns det tillgång till samtliga kompetenser inom elevhälsan. Rektor ansvarar för skolans elevhälsoarbete som beskrivs i skolans elevhälsoplan. 

 

  • Redaktör: Anna Hedenskog
  • Uppgiftslämnare: Anna-Lena Persbacke
  • Senast uppdaterad 26 jun 2017