Till undermeny Karta Kontakt

Aurora 17 så påverkas du

Vägkarta Aurora_17

 

Under september månad genomför Försvarsmakten den största militärövningen i sitt slag på över 20 år. Knivsta kommun är en av de områden i Uppsala län som kommer att beröras, då mycket försvarsmaktspersonal och fordon kommer finnas i omlopp. Dessutom deltar utländska soldater och fordon i övningen.

Så här påverkas Knivsta kommun

Fredag den 22 september mellan cirka klockan 06.00 – 14.00 är det begränsad framkomlighet på E18 mellan Enköping och Kungsängen. Ett eller flera körfält kommer då att stängas av för att förflytta stridsvagnar och stridsfordon i riktning österut. Det kan bli problem för alla som pendlar till sitt arbete i Knivsta.

Samtidigt kommer det att vara begränsad framkomlighet på den gamla vägen mellan Enköping i riktning österut och fram till Skokloster. Vägen ut till Skokloster är både smal och krokig, vilket gör att det kan bli svårt att ta sig fram med bil. Det är bra att känna till att övningen kan påverka vardagen om du bor i området.

Under torsdag 21 september och fredag 22 september kommer många förband att omgruppera från Enköpingsområdet mot Uppsala och området norr om Stockholm. Detta medför större belastning på vägnäten. Påverkan på vägnätet i knivstaområdet gäller vägarna 255 och 263.

De kommunala verksamheter som kan påverkas av övningen, exempelvis skola och hemtjänst är informerade om eventella trafikstörningar.

Håll dig informerad om trafikläget

Information om trafikläget finns på Trafikverkets webbplats

Frågor och mer information

Via länkar till höger på sidan finns mer information om Aurora och om trafikläget

Frågor om övningen 

  • Om övningen – se Försvarsmaktens webb - länk finns till höger sidan
  • Telefon till Försvarsmakten: 08-788 88 88

 

 

  • Senast uppdaterad 21 sep 2017