Till undermeny Karta Kontakt

Aktuellt inom gator och vägar

Vägskylt, gatuarbete

Här hittar du information om aktuella gatuarbeten, grävningar, asfaltering, schaktning med mera

Korsning i centrum delvis avstängd för genomfart med motorfordon

Korsningen Apoteksvägen-Forsbyvägen-Gredelbyvägen kommer under tre månader delvis vara avstängd för genomfart med motorfordon, med start från mitten av februari. Gående och cyklister kommer att kunna passera.

Vintersanden sopas upp

Vintersandupptagningen planeras att starta vecka 12 och fortsätta under fyra veckor. 

Staffansvägen/Runristarvägen, Törevägen/Tornvägen

Roslagsvatten åtgärdar akut fjärrvärmeläcka vid Staffansvägen/Runristarvägen samt Törevägen/Tornvägen under perioden 6 februari till 10 mars. 

Hälleborgsgatan

Vattenfall Eldistribution genomför schaktarbete för ny elkabel samt byte av kabelskåp längs Hälleborgsgatan i Alsike under perioden 9 januari till 17 februari. 

Häradsvägen

Vattenfall schaktar framför kabelskåp för att ansluta ny elkabel. Gång- och cykelväg påverkas under perioden 27 - 31 mars.

Forsbyvägen/Eriksbergsvägen

Roslagsvatten schaktar för vatten och avlopp i korsningen Forsbyvägen/Eriksbergsvägen. Arbetet startar runt den 27 mars och beräknas vara färdigt den 24 april.

Avstängd gång- & cykelväg

Gång- och cykelvägen, längs med Brunnbyvägen vid Stenbrottsgatan, kommer periodvis att vara avstängd fram till våren 2017. Av trafiksäkerhetsskäl kommer allmänheten att hänvisas in på Stenbrottsgatan under avstängningarna. 

Fibergrävning Ängby

Telenor gräver ner fiberkabel i området runt Lyckåsvägen, Ängbyvägen, Fotbollsvägen samt Bandyvägen under perioden 30 januari till 31 mars. 

Fjärrvärmeutbyggnad i AR-området

Från och med den 26 september 2016 till 10 mars 2017 kommer Vattenfall Fjärrvärme att bygga ut sitt fjärrvärmenät i AR-området och ansluta till värmeverket i Alsike. 
  • Redaktör: Johanna Eriksson
  • Uppgiftslämnare: Mikael Runnedal
  • Senast uppdaterad 11 apr 2016