Till undermeny Karta Kontakt

Aktuellt inom gator och vägar

Vägskylt, gatuarbete

Här hittar du information om aktuella gatuarbeten, grävningar, asfaltering, schaktning med mera

Centralvägen vid kommunhuset

En del av Centralvägen utanför kommunhuset mittemot trappan ner mot järnvägstunneln kommer att vara avstängd på grund av akut fjärrvärmeläcka. Det är Vattenfall Fjärrvärme som arbetar på platsen från och med 1 februari till 15 mars. Det innebär begränsningar för gående men biltrafik kan passera. 

Omledning gång- och cykelbana Ängby

Med början måndag 19 februari kommer gång- och cykelbanan vid grusplanen i Ängby intill Bandyvägen att ledas om. 

Knivstavägen

Från och med den 24 januari till och med den 31 maj kommer IP-Only att förlägga fiberkabel längs södra sidan av Knivstavägen. Grävningen kommer att ske i diket från Gredelbyleden ner till pendlarparkeringen. Arbetsfordon kommer att stå på vägen. 
  • Senast uppdaterad 11 jan 2018