Till undermeny Karta Kontakt

Aktuellt inom gator och vägar

Vägskylt, gatuarbete

Här hittar du information om aktuella gatuarbeten, grävningar, asfaltering, schaktning med mera

Gredelbyleden gång- & cykelbana

Grävning för fiber kommer att ske längs gång- och cykelbanan utmed Gredelbyleden under perioden 8 maj till 9 juni. 

Tornvägen 15

Vattenfall åtgärdar akut fjärrvärmeläcka vid Tornvägen 15 under perioden 25 april till 26 maj.

Fiberutbyggnad centrala Knivsta

IP-Only kommer att lägga ner fiberkabel i centrala Knivsta under perioden april till juli. 

Apoteksvägen

Under april och maj utförs arbete med att trafiksäkra trottoaren på södra sidan av Apoteksvägen mellan Häradsvägen och Tornvägen. Även farthindret i korsningen Apoteksvägen - Häradsvägen kommer att byggas om. 

Häradsvägen

Vattenfall schaktar framför kabelskåp för att ansluta ny elkabel. Gång- och cykelväg påverkas under perioden 27 - 31 mars.

Kapellvägen

Vattenfall Heat åtgärdar fjärrvärmeläcka på cykelparkeringen vid Kapellvägen. Arbetet beräknas pågå till den 30 juni.

Forsbyvägen/Eriksbergsvägen

Roslagsvatten schaktar för vatten och avlopp i korsningen Forsbyvägen/Eriksbergsvägen. Arbetet startar runt den 27 mars och beräknas vara färdigt den 14 juli.

Fibergrävning Ängby

Telenor gräver ner fiberkabel i området runt Lyckåsvägen, Ängbyvägen, Fotbollsvägen samt Bandyvägen under perioden 30 januari till 31 mars. 

Avstängd gång- & cykelväg

Gång- och cykelvägen, längs med Brunnbyvägen vid Stenbrottsgatan, kommer periodvis att vara avstängd fram till våren 2017. Av trafiksäkerhetsskäl kommer allmänheten att hänvisas in på Stenbrottsgatan under avstängningarna. 
  • Redaktör: Johanna Eriksson
  • Uppgiftslämnare: Mikael Runnedal
  • Senast uppdaterad 11 apr 2016