Till undermeny Karta Kontakt

Aktuellt inom gator och vägar

Vägskylt, gatuarbete

Här hittar du information om aktuella gatuarbeten, grävningar, asfaltering, schaktning med mera

Asfalteringsarbete Brunnbyvägen

Måndagen 18 september kommer trafiken på Brunnbyvägen mellan Sättragatan och Norra Alängsvägen regleras med flaggvakter på grund av ett större asfalteringsarbete.

Trunstavägen

Schakt för förstärkning av elnät kommer att ske mellan 21 september och 31 oktober på Trunstavägen i korsningen med Aprikosvägen. 

Asfaltering Plommonvägen

Med början den 14 augusti kommer en del av Plommonvägen att asfalteras och få ny kantsten. Sträckan som blir berörd är från korsningen med Päronvägen och fram till vändplanen vid nr 31. 

Fiberutbyggnad centrala Knivsta

IP-Only kommer att lägga ner fiberkabel i centrala Knivsta under perioden april till juli. 

Genv./Forsbyv./Eriksbergsv.

Roslagsvatten AB schaktar för vatten och avlopp utmed Genvägen. Arbetet beräknas vara färdigt sista oktober.

Avstängd gång- & cykelväg

Gång- och cykelvägen, längs med Brunnbyvägen vid Stenbrottsgatan, kommer periodvis att vara avstängd fram till våren 2017. Av trafiksäkerhetsskäl kommer allmänheten att hänvisas in på Stenbrottsgatan under avstängningarna. 
  • Redaktör: Johanna Eriksson
  • Uppgiftslämnare: Mikael Runnedal
  • Senast uppdaterad 11 apr 2016