Till undermeny Karta Kontakt

Aktuellt inom gator och vägar

Vägskylt, gatuarbete

Här hittar du information om aktuella gatuarbeten, grävningar, asfaltering, schaktning med mera

Korsning i centrum delvis avstängd för genomfart med motorfordon

Korsningen Apoteksvägen-Forsbyvägen-Gredelbyvägen kommer under tre månader delvis vara avstängd för genomfart med motorfordon, med start från mitten av februari. Gående och cyklister kommer att kunna passera.

Vintersanden sopas upp

Vintersandupptagningen planeras att starta vecka 12 och fortsätta under fyra veckor. 

Tornvägen 15

Vattenfall åtgärdar akut fjärrvärmeläcka vid Tornvägen 15 under perioden 25 april till 26 maj.

Fiberutbyggnad centrala Knivsta

IP-Only kommer att lägga ner fiberkabel i centrala Knivsta under perioden april till juli. 

Apoteksvägen

Under april och maj utförs arbete med att trafiksäkra trottoaren på södra sidan av Apoteksvägen mellan Häradsvägen och Tornvägen. Även farthindret i korsningen Apoteksvägen - Häradsvägen kommer att byggas om. 

Häradsvägen

Vattenfall schaktar framför kabelskåp för att ansluta ny elkabel. Gång- och cykelväg påverkas under perioden 27 - 31 mars.

Forsbyvägen/Eriksbergsvägen

Roslagsvatten schaktar för vatten och avlopp i korsningen Forsbyvägen/Eriksbergsvägen. Arbetet startar runt den 27 mars och beräknas vara färdigt den 24 april.

Avstängd gång- & cykelväg

Gång- och cykelvägen, längs med Brunnbyvägen vid Stenbrottsgatan, kommer periodvis att vara avstängd fram till våren 2017. Av trafiksäkerhetsskäl kommer allmänheten att hänvisas in på Stenbrottsgatan under avstängningarna. 

Fibergrävning Ängby

Telenor gräver ner fiberkabel i området runt Lyckåsvägen, Ängbyvägen, Fotbollsvägen samt Bandyvägen under perioden 30 januari till 31 mars. 
  • Redaktör: Johanna Eriksson
  • Uppgiftslämnare: Mikael Runnedal
  • Senast uppdaterad 11 apr 2016