Till undermeny Karta Kontakt

Hälso- och sjukvård

Kommunal hemsjukvård 
Om du behöver hälso- och sjukvård i hemmet i mer än 14 dagar, har fyllt 17 år och inte kan ta dig till sjukvården kan du få rätt till hemsjukvård. Hemsjukvårdsinsatser ska föregås av vård- och omsorgsplanering. 

Hemsjukvård ges i såväl ordinärt som särskilt boende samt daglig verksamhet och dagverksamhet.

För personer som är tillfälligt sjuka och normalt kan besöka vårdcentralen har primärvården ansvaret för hälso- och sjukvårdsinsatser.

  


  • Redaktör: Eva Lejman
  • Uppgiftslämnare: Eva Lejman
  • Senast uppdaterad 29 dec 2016