Till undermeny Karta Kontakt

Familj, barn och ungdom

Visa karta
Adress: Ängbyvägen 10, Knivsta. Postadress: Socialtjänstkontoret, Knivsta Kommun, 741 75 Knivsta
Telefon: 018-34 70 00 (vx)
Familj foto

 

Under livets olika skeden kan vi alla komma att behöva hjälp av något slag. Socialtjänstens individ- och familjeomsorg erbjuder stöd och hjälp till såväl barn som ungdomar, vuxna och familjer.

Stärker familjen

Socialtjänstens individ- och familjeomsorgen arbetar för:

  • att barn och ungdomar ska växa upp under trygga och goda levnadsförhållanden.
  • att stärka familjernas levnadsvillkor
  • att minska beroendet av alkohol och droger

Information

För frågor om barn och föräldraskap kan man kontakta socialtjänstens enhet för Råd och stöd. Vi har stor erfarenhet och vana vid familjearbete samt vid arbete med och barn och ungdomar i alla åldrar. På Råd och stöd kan du också få hjälp med olika frågor inom familjerättsområdet så som samarbetssamtal eller avtal.

Socialtjänstkontoret  

Besöksadress: Ängbyvägen 10, 741 30 Knivsta
Telefon 018-34 70 00, vardagar mellan kl 8.00 och16.00.
Telefax 018-34 39 70

Postadress: Socialtjänstkontoret, Knivsta kommun, 741 75 Knivsta