Till undermeny Karta Kontakt

Ekonomiskt bistånd

Enligt socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för att en kommuninvånare som behöver hjälp och stöd också får det. Ekonomiskt bistånd kan efter individuell prövning beviljas den som inte kan tillgodose behoven på annat sätt.

Förutom försörjningsstöd har man möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd för exempelvis begravningskostnader eller andra tillfälliga eller mer långvariga behov.

Läs mer i Riktlinjerna om ekonomiskt bistånd som du finner till höger under Mer information.

  • Redaktör: Maria Wallinder
  • Uppgiftslämnare: Karin Ericsson
  • Senast uppdaterad 16 nov 2017