Till undermeny Karta Kontakt

Kommunstyrelsens sammanträde

  • Tid: måndag 18 september 2017, kl 14:30
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Siobhán Górny, tel 018-34 70 23
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

1. Upprop

2. Justering


3. Godkännande av dagordning

4. Informationsärenden

a) Informationsärende, ekonomisk uppföljning per augusti månad
b) Information om åtgärdsplan för ekonomi i balans (se beslut från kommunstyrelsen 2017-06-19, § 119)
c) Information från de kommunala bolagen

 

Ärenden som bereds till kommunfullmäktige

5. Svar på motion 2017:03 från Anders Grönwall (S) – Utred en trähuspolicy
KS-2017/196


Beslut från arbetsutskottet, § 132, 2017-09-04
Tjänsteskrivelse 2017-08-21
Motion 2017-03-05

6. Svar på motion 2017:05 från S, KNU, MP, V - Ansök om Fairtrade City-diplomering

KS-2017/330

Beslut från arbetsutskottet, § 133, 2017-09-04
Tjänsteskrivelse 2017-08-21
Motion 2017-04-26

7. Förlängt förordnande av vigselförrättare

KS-2017/156

Beslut från arbetsutskottet, § 134, 2017-09-04
Tjänsteskrivelse 2017-08-28

Kommunstyrelsens beslutsärenden

 

8. Ansökan om planbesked Knivsta Brunnby 3:2, Kolman Boye Arcitects

KS-2017/408

Beslut från arbetsutskottet, § 135, 2017-09-04
Tjänsteskrivelse 2017-08-16
Översiktskarta Brunnby 3:2
Begäran om planbesked, 2017-06-04

9. Ansökan om planbesked för Planbesked Knivsta-Tarv 3:17

KS-2017/534

Beslut från arbetsutskottet, § 136, 2017-09-04
Tjänsteskrivelse 2017-08-17
Begäran om planbesked 2017-04-27

10. Ansökan om planbesked, Vrå 1:791, Kommunfastigheter i Knivsta AB

KS-2017/527

Beslut från arbetsutskottet, § 137, 2017-09-04
Tjänsteskrivelse 2017-08-17
Ansökan om planbesked 2017-06-16

11. Ansökan om markanvisning Gredelby 7:78, Kvarteret Murteglet, Nischer Properties AB

KS-2017/205

Beslut från arbetsutskottet, § 138, 2017-09-04
Tjänsteskrivelse 2017-09-01
Förslag på markanvisningsavtal
Beslut från kommunstyrelsen, § 150, 2017-08-21 (återremiss)
Ansökan 2017-03-13

12. Försäljning av del av Gredelby 1:3 till Lindbäcks Bygg AB

KS-2017/554

Beslut från arbetsutskottet, § 139, 2017-09-04
Tjänsteskrivelse 2017-08-31 (utkast)
Förslag på kontrakt

13. Remiss: SOU 2017:60 - Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik

KS-2017/477

Beslut från arbetsutskottet, § 140, 2017-09-04
Ärendet kommer att vara klart på kommunstyrelsens sammanträde.

14. Firmatecknare för Knivsta kommun 2015-2018

KS-2017/541

Beslut från arbetsutskottet, § 141, 2017-09-04
Tjänsteskrivelse 2017-08-23

15. Fastställande av politiska deltagare, studieresa till Utrecht

KS-2017/

Beslut från arbetsutskottet, § 142, 2017-09-04
Tjänsteskrivelse 2017-08-23

16. Anmälan av delegationsbeslut


17. Anmälningsärenden

  • Senast uppdaterad 26 sep 2017