Till undermeny Karta Kontakt

Valnämnd

Valnämndens roll i kommunen är att möjliggöra politiska val. Nämnden ska se till att valen till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige görs på rätt sätt. De ansvarar också för folkomröstningar som beslutats av riksdag eller kommunfullmäktige, samt valet till Europaparlamentet.  

Åtta valdistrikt

Knivsta kommun är indelad i åtta valdistrikt. Valnämnden ansvarar för dessa och att organisationen med vallokaler och röstmottagare fungerar. Nämnden har till uppgift att informera om hur valet och röstningen går till.

Valår och mandattid

Mandattiden för riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige är fyra år. Senaste valet ägde rum 14 september 2014, och nästa val äger rum 2018. 
Val till Europaparlamentet sker vart femte år, samtidigt i alla medlemsstater. Senaste valet ägde rum 25 maj 2014 och nästa val äger rum 2019. 

Ordförande

Ordförande i valnämnden är Camilla Uddman (M).