Till undermeny Karta Kontakt

Samhällsutvecklingsnämnd (SUN)

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för övergripande samhälls- och teknisk planering, trafikplanering samt exploatering. Nämnden tar också fram förslag till detaljplaner som ska beslutas av kommunfullmäktige. Övergripande ska nämndens arbete främja kommunens utveckling vad gäller livskvalitet, hållbart resande och god miljö.

Öppna möten

Samhällsbyggnadsnämnden har möten inplanerade varje månad under året utom juli. Mötena är förlagda till Knivsta kommunhus och öppna för allmänheten. Handlingar och protokoll finns att läsa vid Kontaktcenter i kommunhuset samt på denna webbplats.

Nämndens ledamöter och ersättare utses av kommunfullmäktige. Under samhällsutvecklingsnämnden finns Samhällsbyggnadskontoret som är nämndens förvaltning.

Kontaktinformation:

Klas Bergström (M)

Klas Bergström (M)
Ordförande
mob: 0705-27 53 43

Anders Eskhult (C)

Anders Eskhult (C)
1:e vice ordförande
mob: 0705-88 93 52

Anders Grönvall (S)

Anders Grönvall (S)
2:e vice ordförande
mob: 0706-55 46 19

Jeanette Meland (M)

Jeanette Meland (M)
Ledamot
tel: 018-69 29 67

Bild saknas

Camilla Arvidsson (M)
Ledamot

Björk

Björn-Owe Björk (KD)
Ledamot
mob: 0702-25 44 95

Bild saknas

Hariett Swanberg (S)
Ledamot
tel: 018-342149

Mikael Rye-Danielsson (KN.NU)

Mikael Rye-Danjelsen (KN.NU)
Ledamot
mob: 0707-483931

Kerstin Umegård (MP)

Kerstin Umegård (MP)
Ledamot
tel: 018-42 11 80

Anne-Marie Morhed ()

Anne-Marie Morhed (L)
Ersättare
mob: 0727-41 07 88

Boo Östberg (C)

Boo Östberg (C)
Ersättare
mob: 0708-38 83 70

Oscar Hahne

Oscar Hahne (KD)
Ersättare

Gunnar Orméus (S)

Gunnar Orméus (S)
Ersättare
tel: 018-34 12 60

Christer Johansson (V)

Christer Johansson (V)
Ersättare
mob: 0708-24 86 65

  • Senast uppdaterad 3 jan 2017