Till undermeny Karta Kontakt

Kommunstyrelsen (KS)

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att besluten från kommunfullmäktige verkställs på bästa sätt, och därmed ett ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Vidare ansvarar kommunstyrelsen för delar av fritid- och kulturfrågorna, såsom biblioteket och kommunens fritidsanläggningar. I Knivsta är kommunstyrelsen också arbetslöshetsnämnd samt anställnings- och pensionsmyndighet för all personal i kommunen.

Öppna möten

Kommunstyrelsen har möten inplanerade varje månad under året utom juli. Mötena är på måndagar kl 13.00 om inte annat anges. De är förlagda till Knivsta kommunhus och öppna för allmänheten. Handlingar och protokoll finns att läsa vid Kontaktcenter i kommunhuset samt på denna webbplats.

Det är kommunfullmäktige som utser ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen. Under kommunstyrelsen finns kommunledningskontor, ekonomikontor och personalkontor vilka utgör styrelsens förvaltning.

Kontaktinformation

Klas Bergström (M)

Klas Bergström (M)
Ordförande
mob: 0705-27 53 43

Anders Eskhult (C)

Anders Eskhult (C)
1:e vice ordförande
mob: 0705-88 93 52

Peter Evansson

Peter Evansson (S)
2:e vice ordförande
mob: 0722-123233

Jeanette Meland (M)

Jeanette Meland (M)
Ledamot
tel: 018-69 29 67

Niclas Uggla (M)

Niclas Uggla (M)
Ledamot
tel: 018-38 54 47

Oscar Hahne

Oscar Hahne (KD)
Ledamot

Tina Jalo Thoren

Tina Jalo Thorén (S)
Ledamot
mob: 0761304488

Lennart Lundberg (KN.NU)

Lennart Lundberg (KN.NU)
Ledamot
mob: 0708-67 89 79

Rolf Samuelsson

Rolf Samuelsson (MP)
Ledamot
tel: 0706-28 07 19

Boo Östberg (C)

Boo Östberg (C)
Ersättare
mob: 0708-38 83 70

Ulrika Ljungman (FP)

Ulrika Ljungman (L)
Ersättare
tel: 018-38 52 00

Bild saknas

Mimmi Westerlund (KD)
Ersättare
mob: 0703-829748

Bild saknas

Bengt-Åke Andersson (KN-NU)
Ersättare

Christer Johansson (V)

Christer Johansson (V)
Ersättare
mob: 0708-24 86 65

  • Senast uppdaterad 3 jan 2017