Till undermeny Karta Kontakt

Anslagstavla för beslut och kungörelser

Från första januari 2018 publiceras här information som enligt lag ska kungöras formellt, bland annat justerade protokoll och information om detaljplaner. Läs mer om anslagstavlan via länk till höger på sidan. 

I anslutning till de publicerade anslagen kommer det att finnas information om hur man kan lämna synpunkter på förslag eller överklaga beslut. 

KUNGÖRELSE

Knivsta kommunfullmäktige sammanträder den 18 april kl 18.00

Plats: Tilassalen, Kommunhuset, Knivsta kommun

Handlingarna är publicerade på hemsidan.

 


ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden 4 april

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet

Protokollet justerades: 2018-04-04
Datum då anslaget sätts upp: 2018-04-05
Datum då anslaget tas ner: 2018-04-27
Sista dag att överklaga beslut i protokollet: 2018-04-26


 ANSLAG/BEVIS

Valnämnden 21 mars 2018

Protokollet justerades: 2018-04-03
Datum då anslaget sätts upp: 2018-04-04
Datum då anslaget tas ner: 2018-04-26
Sista dag för överklagande: 2018-04-25

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Centralvägen 18, Knivsta


ANSLAG/BEVIS

Utbildningsnämnden 20 mars 2018

Protokollet justerades: 2018-04-03
Datum då anslaget sätts upp: 2018-04-04
Datum då anslaget tas ner: 2018-04-26
Sista dag för överklagande: 2018-04-25

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Centralvägen 18, Knivsta


 

 ANSLAG/BEVIS

Bygg- och miljönämnden 20 mars 2018

Protokollet justerades: 2018-03-28
Datum då anslaget sätts upp: 2018-03-29
Datum då anslaget tas ner: 2018-04-20
Sista dag för överklagande: 2018-04-19

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Centralvägen 18, Knivsta

 


 

ANSLAG/BEVIS

 
Kommunstyrelsen 19 mars 2018

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet. 

Protokollet justerades: 2018-03-27
Datum då anslaget sätts upp: 2018-03-28
Datum då anslaget tas ner: 2018-04-19
Sista dag för överklagande: 2018-04-18

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Centralvägen 18, Knivsta


 

ANSLAG/BEVIS

Samhällsutvecklingsnämnden 12 mars 2018

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet. 

Protokollet justerades: 2018-03-26
Datum då anslaget sätts upp: 2018-03-27
Datum då anslaget tas ner: 2018-04-18
Sista dag för överklagande: 2018-04-17

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Centralvägen 18, Knivsta


ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden 15 mars

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet

Protokollet justerades: 2018-03-21
Datum då anslaget sätts upp: 2018-03-21
Datum då anslaget tas ner: 2018-04-13
Sista dag att överklaga beslut i protokollet: 2018-04-12

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Centralvägen 18, Knivsta


ANSLAG/BEVIS

Kommunfullmäktige den 7 mars 2018

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet. 

Protokollet justerades: 2018-03-19
Datum då anslaget sattes upp: 2018-03-20
Datum då anslaget tas ner: 2018-04-04
Sista dag överklagande: 2018-04-03

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Centralvägen 18, Knivsta

 


 

ANSLAG/BEVIS

Samhällsutvecklingsnämnden den 12 mars 2018, omedelbar justering av § 39

Beslutet är justerat. Justeringen tillkännages genom anslag.

Beslutet justerades: 2018-03-12
Datum då anslaget sätts upp: 2018-03-13
Datum då anslaget tas ner: 2018-03-04
Sista dag för överklagande: 2018-03-03

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Centralvägen 18, Knivsta 

KUNGÖRELSE

Datum: 2018-02-28 

 

Flyttade fordon
Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Bildemo Upplands bildemontering AB, Östuna.

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Registreringsnummer: THR771 Fabrikat: SAAB 9-5 
Plats: Brunnbyvägen 10, P-plats vid idrottsplatsen

Datum då kungörelsen tas ner: 2018-05-28

 

  • Senast uppdaterad 8 feb 2018