Till undermeny Karta Kontakt

Anslagstavla för beslut och kungörelser

Från första januari 2018 publiceras här information som enligt lag ska kungöras formellt, bland annat justerade protokoll och information om detaljplaner. Läs mer om anslagstavlan via länk till höger på sidan. 

I anslutning till de publicerade anslagen kommer det att finnas information om hur man kan lämna synpunkter på förslag eller överklaga beslut. 

 

_______________________________

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom anslag.

Organ: Utbildningsnämnden
Sammanträdesdag: 2018-02-13
Protokollet justerades: 2018-02-20
Datum då anslaget sätts upp: 2018-02-22
Datum då anslaget tas ner: 2018-03-16
Sista dag för överklagande: 2018-03-15
Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Centralvägen 18, Knivsta

Protokollet finns att läsa här.

_______________________________

 

ANSLAG/BEVIS

 

Beslut § 27 är justerat. Justeringen meddelas genom anslag på kommunens anslagstavla.

Organ: Socialnämnden 
Sammanträdesdag:  2018-02-15
Justeringsdag: 2018-02-15
Datum då anslaget sätts upp: 2018-02-16
Datum då anslaget tas ner: 2018-03-09
Sista dag att överklaga beslut i protokollet: 2018-03-10
Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Centralvägen 18, Knivsta

Anslaget publicerades av Anna Eriksson

________________________________________________________

 

ANSLAG/BEVIS

 

Beslut § 42 är justerat. Justeringen meddelas genom anslag på kommunens anslagstavla.

Organ: Socialnämnden 
Sammanträdesdag:  2018-02-15
Justeringsdag: 2018-02-15
Datum då anslaget sätts upp: 2018-02-16
Datum då anslaget tas ner: 2018-03-09
Sista dag att överklaga beslut i protokollet: 2018-03-10
Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Centralvägen 18, Knivsta

Anslaget publicerades av Anna Eriksson

_________________________________________________

UNDERRÄTTELSE - Granskning

Härmed blir ni informerade om granskning av detaljplaneändringen för Östra Brännkärr gällande fastighet Vrå 1:392, Alsike, från och med den 14-02-2018 till och med den 05-03-2018.

Planläggningen sker med standard förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL).

Den som vill lämna synpunkter på planförslaget lämnar in dem skriftligt senast den 05-03-2018 till knivsta@knivsta.se eller till Knivsta kommun, Planenheten, 741 75, Knivsta. Märk handlingen SBK 2017-000001.

Den som inte har lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Planen finns tillgänglig att läsa här.

_________________________________________________

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom anslag.

Organ: Samhällsutvecklingsnämnden
Sammanträdesdag: 2018-02-05
Protokollet justerades: 2018-02-09
Datum då anslaget sätts upp: 2018-02-12
Datum då anslaget tas ner: 2018-03-06
Sista dag för överklagande: 2018-03-05
Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Centralvägen 18, Knivsta

Anslaget publicerades av Eva Paulsrud. Protokollet finns att läsa här.

_________________________________________________  

 

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom anslag.

Organ: Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdag: 2018-01-29
Protokollet justerades: 2018-02-06
Datum då anslaget sätts upp: 2018-02-07
Datum då anslaget tas ner: 2018-03-01
Sista dag för överklagande: 2018-02-28
Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Centralvägen 18, Knivsta

Protokollet kan läsas här.

___________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS

 

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom anslag.
Organ: Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdag: 2018-01-24
Protokollet justerades: 2018-02-05
Datum då anslaget sattes upp: 2018-02-06
Datum då anslaget tas ner: 2018-02-28
Sista dag för överklagande: 2018-02-27
Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Centralvägen 18, Knivsta

Protokollet kan läsas här: 

____________________________________________________ 

KUNGÖRELSE - Samråd

Härmed blir ni informerade om samråd av detaljplan för förskola intill Boängsvägen, Gredelby 1:3 mfl, från och med 07-02-2018 till och med 26-02-2018..

Planläggningen sker med standard förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL).

Den som vill lämna synpunkter på planförslaget lämnar in dem skriftligt senast den 26-02-2018 till knivsta@knivsta.se eller till Knivsta kommun, Planenheten, 741 75, Knivsta. Märk handlingen BMK 2014-000602.

Planen finns tillgänglig att läsa här.

________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 


Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla. 
Organ: Bygg- och miljönämnden 
Sammanträdesdag: 2018-01-23
Justeringsdag: 2018-02-02
Datum då anslaget sätts upp: 2018-02-05
Datum då anslaget tas ner: 2018-02-27
Sista dag att överklaga beslut i protokollet: 2018-02-26

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Centralvägen 18, Knivsta 

Anslaget publicerades av Anita Karlsson. 

______________________________________________________ 

UNDERRÄTTELSE - Granskning

Härmed blir ni informerade om granskning av detaljplan för Vrå 1:150,Idrotts- och aktivitetshus i norra Alsike, från och med den 31-01-2018 till och med den 21-02-2018.

Planläggningen sker med standard förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL).

Den som vill lämna synpunkter på planförslaget lämnar in dem skriftligt senast den 21-02-2018 till knivsta@knivsta.se eller till Knivsta kommun, Planenheten, 741 75, Knivsta. Märk handlingen BMK 2016-000695.

Den som inte har lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Planen finns tillgänglig att läsa här.

________________________________________________________  

ANSLAG/BEVIS


Beslutet är justerat. Justeringen tillkännages genom anslag.

Organ: Kommunstyrelsen, § 28, 2018-01-29
Sammanträdesdag: 2018-01-29
Beslutet justerades: 2018-01-29
Datum då anslaget sätts upp: 2018-01 31
Datum då anslaget tas ner: 2018-02-22
Sista dag för överklagande: 2018-02-21
Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Centralvägen 18, Knivsta

________________________________________________________ 

KUNGÖRELSE

Datum: 2018-01-15

Flyttade fordon

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Bildemo Upplands bildemontering AB, Östuna.

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Registreringsnummer: HWM068, Fabrikat: Renault Clio, 
Plats: Handikapp-P Stationsvägen

Registreringsnummer: ATE143, Fabrikat: Ford Sierra,
Plats: P-plats Södra Stationsvägen

Registreringsnummer: MLZ915, Fabrikat: Volvo 744,
Plats: P-plats Södra Stationsvägen

 

 

  • Senast uppdaterad 8 feb 2018